Zrenjanin- U cilju komunalnog reda u Gradu Zrenjaninu 17. juna, na teritoriji grada će se sprovesti akcija Komunalne inspekcije, Komunalne milicije i preduzeća Pijace i parkinzi, gde će se vozila koja su napuštena i parkirana suprotno komunalnom redu Grada Zrenjanina biti uklonjena specijalnim vozilom.