Zrenjanin- Automatizacija celokupnog protivgradnog sistema na teritoriji AP Vojvodine završava se radovima u trećoj fazi u okviru radarskog centra “Samoš”. Projekat finansira Vlada AP Vojvodine, preko sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, a korisnik je Republički hidrometeorološki zavod Srbije koji je nadležan za poslove odbrane od grada na području Republike Srbije.

U okviru izgradnje predviđeno je da na području Grada Zrenjanina radi 21 stanica u sistemu automatizovane odbrane od grada. Radi poboljšanja, efikasnosti dejstva i pristupa novim automatskim daljinskim lansirnim stanicama, postoji potreba za prelociranjem dve stanice i to stanice broj 54 – Jankov Most i broj 60 – Banatski Despotovac, za šta je RHMZ Srbije zatražio saradnju i pomoć Grada Zrenjanina.

Radarski centar “Samoš” pokriva teritoriju od 775.000 hektara pretežno na području Banata, od državne granice sa Mađarskom do područja beogradske opštine Palilula, koju administrativno zauzima petnaest jedinica lokalne samouprave, gradova i opština. Opremljen je Gematronik radarom od 2001. godine i dejstvuje sa 141 raketne stanice.

Ovim projektom automatizacije se, prvi put od osnivanja protivgradnog radarskog sistema u Vojvodini početkom ovog veka, pokreće obnova i modernizacija dva od tri centra koji pokrivaju teritoriju Vojvodine – “Samoš” i “Bajša” (treći je “Fruška Gora”). Za tu namenu – nabavku odgovarajuće opreme sa pratećim radovima i uslugama – Pokrajinska vlada izdvojila je 1,4 milijarde dinara. Na području radarskog centra “Samoš” automatizacija je obuhvatila 130 lansirnih stanica, čime će Vojvodina biti “pokrivena” sa ukupno 389 automatskih stanica i umnogome smanjiti rizik od posledica grada i štete na poljoprivrednim usevima.

Uvođenjem automatizovanih lansirnih stanica za odbranu od grada u Republici Srbiji takođe se eliminiše mogućnost neblagovremene reakcije ljudskog faktora (strelaca) i dobija efikasniji sistem, što predstavlja još jedan vid podrške države poljoprivrednicima.