Todorović centar za psihoterapijsku i razvojnu podršku. Todorović Centar pruža usluge  psihoterapije, psihološkog savetovanja, defektološku procenu i tretman,  logopedsku procenu i tretman, psihološku procenu i tretman i psihološka testiranja.

Osninvač centra  Tanja Todorović psihoterapeut i master defektolog nam je ovom prilikom predstavila rad defektologa i logopeda u svom centru.

„Pri  osnivanju Todorović centra ideja mi je bila da pružimo usluge široj populaciji, deci, mladima, adolescentima, odraslima, ali i pojedincima, porodicama i parovima.  Osim psihoterapije kojom se bavim u rad centra uključeni su i saradnici,  a neke od njih i njihov rad vam predstavljamo ovom prilikom“, rekla je psihoterapeutkinja Tanja Todorović.

„Nakon procene defektologa pravi se detaljan plan rada na razvoju oblasti u kojima se otkriva da postoji potreba za poboljšanjem. Detetu se pristupa individalno i uvek se uzimaju u obzir sklonosti i interesovanja kako bi tretman bio što zanimljiviji i nakon kog dete izlazi zadovoljno. Raznovrsnost materijala omogućava detetu da iz više perspektiva razvija ciljanu sposobnost. Motivacioni zadaci takođe imaju veliku ulogu u samom tretmanu, kako bi dete bilo motivisano i da radi one zadatke koje manje voli“. istakla je Todorović.

 

Rad defektologa zasniva se na što ranijem podsticanju razvoja manipulativnih, perceptivnih, kognitivnih, ekspresivnih i socijalnih veština kod deteta. Cilj defektološkog tretmana je podsticanje pravilnog razvoja deteta i sprečavanje eventualnih posledica oštećenja. Cilj rada defektologa, sa jedne strane je isticanje svih potencijala deteta, a sa druge strane minimiziranje ili otklanjanje razvojnih poteškoća. Sve aktivnosti se prilagođavaju svakom detetu ponaosob u zavisnosti od stepena sposobnosti, uzrasta, kao i do sada stečenog znanja i iskustva deteta. Uz rad sa detetom razvijeno je i pružanje podrške roditeljima kroz edukaciju i savetovanje.

Master defektolog- oligofrenolog Milkica Marinkov

Kroz individualni rad defektologa optimalizujemo rast i razvoj dece u aspektima: fine i grube motorike, reedukacija psihomotorike, pažnje i koncentracije, verbalne i neverbalne, tako i kratkoročne i dugoročne memorije, vizuelnih sposobnosti, auditivnih sposobnosti, taktilnih sposobnosti, kognicije, komunikacije i govora, asocijativno misljenje, čitanje, pisanje, računanje, sticanja socijalnih vestina, postizanje emocionalne stabilnosti i kontrole.

Master logoped Jasmina Simić

Logoped je stručna osoba koja se bavi prevencijom, dijagnostikom, stimulacijom i tretmanom govorno- jezičkih poremećaja.  Njegov rad se bazira na podsticanju normalnog razvoja govora i jezika i sprečavanju nastajanja sekundarnih poremećaja. Tretmani su individualni i prilagođavaju se sposobnostima i specifičnostima svakog deteta ponaosob.

Logopedski tretmani obuhvataju: vežbe pravilnog disanja, vežbe oralne praksije, korekcija izgovora određenih glasova (rad na artikulaciji), razvoj fonemskog sluha (diskriminacije sličnih fonema auditivno), bogaćenje rečnika, razvoj sposobnosti  pravilne upotrebe gramatičkih kategorija (korekcija agramatizma), razvoj reči, građenje rečenica i rečeničnih struktura, razvoj i usmeravanje auditivne percepcije i pažnje, razvoj sposobnosti čitanja i pisanja razvoj kratkoročne i dugoročne verbalne memorije, razvoj asocijativnog mišljenja, podsticanje i razvoj kognitivnih funkcija.

 

Više o Todorović centru moćete pronaći na sajtu www.psihoterapijazrenjanin.rs ili Facebook stranici i Instagram profilu

Detaljnije o uslugama i cenama koje nudi „Todorović centar“ pogledajte OVDE.

RADNO VREME

Ponedeljak- petak od 8 do 21 časova

Subota 8-17 časova

Nedelja 9-12 časova

ADRESA

Žitni trg 12/2

23000 Zrenjanin

BROJ TELEFONA ZA ZAKAZIVANJE:

062/1631448

E MAIL

todorovic.centar@gmail.com