Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, proteklog vikenda, održana je lokalna konferencija, kao završni događaj projekta „Podsticanje digitalnih kompetencija nastavnika matematike“ (Fostering Mathematics Teacher’s Digital Competencies). Okupili su se nastavnici matematike i direktori osnovnih i srednjih škola iz Zrenjanina i okoline, i članovi kolektiva fakulteta.

Projekat je odobrila i finansira Komisija za zemlje u razvoju Međunarodne matematičke unije (International Mathematical Union – Commission for Developing Countries, IMU – CDC) sa sedištem u Berlinu. Nosilac projekta je Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Univerzitet u Novom Sadu, a podržavaju ga Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu i Školska uprava Zrenjanin. Rukovodioci projekta su matematičari iz visokog obrazovanja, prof. dr Jelena Stojanov i dr Tanja Sekulić.


Projekat je obuhvatio 43 nastavnika matematike. Tokom obuka, koje su realizovane u dva ciklusa u protekloj školskoj godini, oni su unapredili svoje veštine upotrebe digitalnih resursa namenjenih nastavi matematike. Realizacija projekta je značajna podrška izgradnji i unapređenju obrazovnih kapaciteta. Projekat je ukazao na konkretna unapređenja obrazovne prakse u nastavi matematike na svim nivoima. Sve gradske škole su dobile grafičku tablu. Omogućeno je intenzivnije okupljanje matematičara, razmena iskustava i materijala. Pokrenuta je inicijativa za obnavljanje zajednice matematičara na nivou okruga.

Na konferenciji je prof. dr Jelena Stojanov ukratko prikazala detalje i postignuća projekta, i najavila dalje planove. Dekan Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ prof. dr Milan Nikolić je pored ostalog istakao važnost projekata koji podstiču saradnju na lokalnom nivou. Dr Lazo Manojlović, direktor Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu je govorio o matematici kao neophodnoj osnovi u svim inženjerskim strukama.

Utiske polaznika projekatskih aktivnosti su iznele Biljana Jovanov, direktor osnovne škole „dr Jovan Cvijić“ i Sanja Kukolj, direktor Medicinske škole i profesor matematike. Kolektiv Tehničkog fakulteta je svečano ispratio u penziju profesora matematike dr Momčila Bjelicu. On se ovom prilikom osvrnuo na različit pristup i ulogu nastave matematike u obrazovanju, sada i na početku njegove karijere.


Zatim je usledio stručni skup za nastavnike matematike, koji je vodila dr Tanja Sekulić. Njeno predavanje je bilo usmereno na primenu digitalnih resursa za prikaz 3D geometrije. Profesor u penziji sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dr Đurđica Takači je prikazala kombinovanu upotrebu matematičkih softvera LaTeX i GeoGebra za pripremu nastavnih materijala. Aleksandar Ludoški, nastavnik matematike u osnovnoj školi „dr Jovan Cvijić“ je predstavio pripremu maturskog ispita pomoću adaptiranih sadržaja na Moodle platformi.

Predavač na stručnom skupu je bio i dr Radoslav Božić, član Izvršnog odbora Društva matematičara Srbije, tako da se intenzivno diskutovalo o aktuelnim problemima lokalne matematičke zajednice i o osnivanju odgovarajuće institucije.

Učesnici konferencije su izrazili svoje zadovoljstvo što su imali prilike da se sastanu sa svojim kolegama i okarakterisali su ovaj događaj kao jedno od najvećih okupljanja nastavnika matematike iz Zrenjanina i okoline, posle dugo vremena.