Zrenjanin- Poverenik za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi Zrenjanin obaveštava izbegla lica sa boravištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Grada Zrenjanina, da je raspisan javni poziv za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica.

Prijave na javni poziv podnose se od 12. jula do 4. avgusta 2023. godine u Uslužnom centru Gradske uprave Zrenjanin, soba br. 53.

Obrasci za prijavu mogu se dobiti u Gradskoj upravi Zrenjanin, a sve dodatne informacije na broj telefona 315 0186, radnim danima od 8 do 13 časova.