Zrenjanin- Obaveštaju se izbegla lica, koja imaju ili su ukinula izbeglički status, sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji Grada Zrenjanina da je raspisan: Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant) na teritoriji Grada Zrenjanina.

 

Prijave na Javni poziv podnose se od 16.juna do 15. jula 2023. godine

Tekst javnog poziva i prijavni obrazac objavljeni su na sajtu Grada Zrenjanina komesarijata za izbeglice i migracije republike srbije i na oglasnim tablama gradske uprave Grada Zrenjanina i mesnih kancelarija, a sve dodatne informacije i potrebni obrasci mogu se dobiti kod poverenika za izbeglice i migracije u gradskoj upravi grada zrenjanina ili na broj telefona 315 01 86.