JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin izvodi radove na sanaciji dve havarije na fekalnoj kanalizacionoj mreži koje su posledica dotrajalosti mreže, čime se nastavljaju aktivnosti na unapređenju sistema prikupljanja i odvođenja otpadnih voda u gradu.


„Zrenjanin je u potpunosti pokriven fekalnom kanalizacionom mrežom u dužini od oko 300 kilometara, pa su aktivnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin usmerene na njeno redovno održavanje, modernizaciju i rekonstrukciju elektro i mašinske opreme postojećih crpnih stanica, sanaciju kvarova, zameni postojeće dotrajale mreže novom, kao i pronalaženju rešenja za priključenje na mrežu pojedinih objekata koji nisu imali tehničke uslove za to, a sve u cilju unapređenja sistema prikupljanja i odvođenja otpadnih voda u gradu.

U toku su radovi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin na sanaciji havarije na delu fekalne kanalizacione mreže u naselju Berbersko, gde je zbog dotrajalosti mreže dolazilo do povremenih zagušenja, a čijim će završetkom biti omogućeno da se i objekti u ulici Milivoja Toškova, koji do sada nisu imali tehničke uslove, priključe na kanalizacionu mrežu. Radovi obuhvataju zamenu dela dotrajale postojeće kanalizacione mreže novom i nadogradnju postojećeg sistema novim cevima i pripadajućim šahtovima za priključenje objekata iz ulice Milivoja Toškova.
U ulici Pariske komune uporedo sa izgradnjom nove vodovodne mreže preduzeće izvodi i radove na sanaciji havarije na fekalnoj kanalizacionoj mreži koji takođe obuhvataju zamenu dela postojeće kanalizacione mreže novom kako bi se eliminisala povremena zagušenja koja su se javljala zbog dotrajalosti mreže. Radovi u ovoj ulici pored zamene dotrajalih cevi obuhvataju i reparaciju postojećih pripadajućih šahtova i priključaka za objekte.
Slične radove na sanaciji havarija na fekalnoj kanalizacionoj mreži, a koji za cilj imaju unapređenje sistema prikupljanja i odvođenja otpadnih voda, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin je u proteklom vremenu sprovelo i u ulicama Đorđa Stratimirovića, Jevrejskoj i Savezničkoj.

Što se tiče naseljenih mesta, pri kraju su aktivnosti na vraćanju raskopanih površina u prvobitno stanje u Elemiru čime se završavaju radovi na slivu 7 kanalizacione mreže u ovom naseljenom mestu, i vrše se pripremne radnje za nastavak izgradnje kanalizacione mreže u Kleku, Lazarevu i Elemiru za koje je sredstva obezbedio Grad Zrenjanin“, rekao je mr Siniša Gajin, dipl.inž.men. Rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.