Vesti- Grad Zrenjanin, u partnerstvu sa Opštinama Žitište, Nova Crnja, Sečanj i Novi Bečej i Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj-Banat realizuje projekta pod nazivom “Strategija za mlade Srednjeg Banata za period 2024-2030“.

Tim povodom danas je u Gradskoj kući održana početna konferencija projekta na kojoj su predočene aktivnosti predviđene na realizaciji tog važnog dokumenta koji za cilj ima poboljšanje uslova za život mladih.

Projekat se realizuje u okviru javnog poziva ”Program podsticanja regionalnog rasta u Republici Srbiji u 2023. godini – Podrška u sufinansiranju izrade razvojnih dokumenata regionalnog razvoja“ koji je raspisao Kabineta ministra zaduženog za koordinaciju ravnomernog regionalnog razvoja Vlade Republike Srbije.

Gradonačelnik Simo Salapura ukazao je da strateško opredeljenje Grada Zrenjanina kao centra Srednjeg Banata jeste da radi sa mladima i za mlade na stvaranju adekvatnih i podsticajnih uslova za kvalitetan život mladih, njihovo ravnopravno, aktivno i organizovano učešće u društvenom životu.

Naveo je i da je, obzirom na različitosti potreba i izazova sa kojima se mladi suočavaju u svojim lokalnim zajednicama, posebno u ruralnim područjima gde je otežana dostupnost kulturnim, zdravstvenim, socijalnim i drugim uslugama važno razvijati kancelarije za mlade i lokalne Savete za mlade jer su to važni mehanizmi za efikasno podsticanje razvoja omladinske politike na lokalnom nivou.
– Najveća pažnja treba da se usmeri na poboljšanje zapošljivosti mladih, naročito mladih iz osetljivih grupa, sa posebnim akcentom na omladinsko preduzetništvo i povećanje učešća žena, kao i na povećanje stope aktivnosti mladih, ali i na smanjenju stope rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti i aktivnijem učešću mladih u društvu i većoj uključenosti u kreiranju, praćenju i vrednovanju javnih politika. Neophodno je razvijati integrisane usluge za sve mlade na lokalnom nivou, uz obezbeđivanje sigurnih javnih prostora za razvijanje zdravih i bezbednih stilova života, i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih. Sve to, uz ostale mere koje preduzima Grad Zrenjanin za podizanje standarda života, treba da doprinese poboljšanju demografskih trendova i većem ostanku mladih u regionu Srednjeg Banata, uz njihov solidaran i odgovoran odnos prema zajednici u koju imaju puno poverenje – rekao je gradonačelnik.

Istakao je i da je upravo zbog toga izrada Strategije za mlade Srednjeg Banata značajna kao osnov za buduće delovanje u stvaranju uslova za još bolji život mladih našoj sredini.

Gradonačelnik je podsetio na to da je Grad Zrenjanin u prethodnom periodu sprovodio aktivnosti koje su se ticale ekonomskog osnaživanja mladih, kao i ženskog preduzetništva i podrške poljoprivrednim gazdinstvima, gde su prednost imali mladi iz naseljenih mesta.

Takođe, rekao je, Grad je realizovao i aktivnosti kojima su se obezbeđivali adekvatni prostori za bavljenje sportom, rekreativnim aktivnostima, uređivani su prostori za boravak mladih, a radilo se i na promociji zdravog života, finansiranju talentovanih učenika, dodeljivane su studentske i đačke stipendije, finansirani su odlasci na takmičenja srednjoškolaca, stručne prakse kao pomoć kod pronalaženja prvog posla i sprovođen niz drugih mera koje su se ticale podrške i pomoći mladim ljudima u našem gradu.


Današnjoj početnoj konferenciji prisustvovao je i profesor Robert Molnar, angažovan na projektu kao ekspert, koji je rekao da je “Strategija za mlade Srednjeg Banata za period 2024-2030“ važan dokument ne samo za naš grad već i opštine Srednjobanatskog okruga i da je Grad Zrenjanin uvideo važnost bavljenja problematikom mladih.
– U izradu ovog dokumenta, pored mene koji ću koordinirati i postavljati strateške okvire biće uključeni i svi relevantni akteri iz ovih pet lokalnih samouprava, a to su akteri iz sfere obrazovanja, zapošljavanja, nevladinog sektora i gradskih i opštinskih uprava – rekao je Molnar i ukazao da je osnovni cilj poboljšanje položaja mladih koji su, kako je naveo, budućnost ovog regiona.
– Na njima ostaje svet iza nas i treba da čujemo i njihova razmišljanja na ovu temu – rekao je profesor Molnar.

Izvor: Grad Zrenjanin