Gradska uprava Zrenjanin objavila je uputstvo građanima za privremeno priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu.

U uputstvo se navodi da rok za podnošenje zahteva za privremeno priključenje počinje narednog petka, 15. septembra i traje do 15. oktobra 2023. godine, a osnovni elementi uputstva su sledeći:

– Priključenje je moguće za samo jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika koji se koristi za stanovanje
– Zahtev se podnosi na pisarnici Gradske uprave grada Zrenjanina, soba 53 šalter br. 8
– Vlasnik može podneti zahtev za privremeno priljučenje na sve infrastrukturne mreže ili na pojedinačnu infrastrukturnu mrežu

POTREBNA DOKUMENTACIJA
– Očitane lične karte (fotokopije u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika i članova njegovog domaćinstva
– Geodetski snimak

JEDAN OD DOKAZA:
– Ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade
– Ugovor o kupovini objekta u izgradnji
– Ugovor o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta
– Ugovor o zajedničkoj izgradnji
– Ugovor o poklonu
– Ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili o nadziđivanju
– Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju
– Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji
– Pravosnažna sudska presuda
– Druga isprava ili odluka nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti

Za objekte izgrađene bez građevinske dozvole dostavlja se:
– Dokaza da je pokrenut postupak ozakonjenja
– Overena izjava (ili drugi dokaz) da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje – u slučaju da nije pokrenut postupak ozakonjenja

Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja:
– Ugovor o kupovini objekta, overen u formi propisanoj u vreme zaključenja ugovora
– Izjava da on i članovi porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje

Vlasnik koji nema prebivalište u objektu koji je predmet priključenja dostavlja izjavu da će se odmah po privremenom priključenju, sa članovima porodičnog domaćinstva, useliti u objekat.

SVE IZJAVE VLASNIK DOSTAVLjA U FORMI PROPISANOJ ZAKONOM POD KRIVIČNOM I MATERIJALNOM ODGOVORNOŠĆU.

PRIVREMENO PRIKLjUČENjE TRAJE DO KONAČNOG UTVRĐIVANjA PRAVNOG STATUSA OBJEKTA.