Zrenjanin- Grip na globalnom nivou predstavlja veliki javnozdravstveni i socioekonomski problem, dovodeći do smanjenja radne sposobnosti i opterećenja zdravstvenog sistema. Izaziva ga virus gripa, tipovi A i B. Odgovoran je za pojavu epidemija i pandemija.

Opšte preventivne mere koje pomažu u sprečavanju širenja virusa gripa, kao i drugih respiratornih infekcija su: pokrivanje nosa i usta maramicom tokom kašljanja i kijanja nakon čega se maramica odlaže u kantu. Ne dodirivati rukama oči, nos i usta, jer se virus na taj način najlakše i najčešće prenosi. Pranje ruku vodom i sapunom, posebno nakon kašljanja i kijanja. Ukoliko voda nije dostupna, za dezinfekciju ruku se može upotrebiti sredstvo na bazi alkohola; izbegavanje kontakta sa bolesnim osobama. U slučaju obolevanja potrebno je ostati kod kuće i ne ostvarivati kontakte sa drugim ljudima.
Vakcina protiv gripa je najbolja, sigurna i najefikasnija mera prevencije.

ZZJZ Zrenjanin je preuzeo četvorovalentnu vakcinu Influvac Tetra protiv virusa gripa.

Svake godine Svetska zdravstvena organizacija daje preporuke za sastav vakcine u nastupajućoj sezoni gripa za Severnu hemisferu na osnovu dominantnih sojeva virusa koji su bili u cirkulaciji tokom prethodne sezone.

Zaštita se postiže dve do tri nedelje posle imunizacije. Vakcinacija protiv gripa se preporučuje pre početka sezone gripa (u oktobru i novembru), ali je vakcinacija opravdana i tokom sezone gripa.

Imunitet se stvara na soj virusa gripa sadržan u vakcini i traje 6–12 meseci. Preporuka je da se osoba vakciniše svake godine.

Važno je napomenuti da se kod vakcinicanih u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika.

Obavezno davanje vakcine protiv gripa je usmereno na populaciju koja je u najvećem riziku od nastanka ozbiljnih komplikacija (trudnice i sve osobe sa hroničnim poremećajima kardiovaskularnog i plućnog sistema, uključujući astmu, dijabetes, hronična oboljenja bubrega i jetre i degenerativnim oboljenjima), ali i na zdravstvene radnike koji rade na odeljenjima sa povećanim rizikom. Vakcina se preporučuje i osobama sa malignim oboljenjima i oslabljenim imunim sistemom. Za štićenike i zaposlene u institucijama za stara lica (gerontološki centri) i ustanovama socijalne zaštite, takođe je obavezno sprovođenje imunizacije protiv gripa.

Kontraindikacije za vakcinaciju protiv gripa su uobičajene opšte kontraindikacije: povišena telesna temperatura, akutna bolest i alergija na neke od komponenti vakcine, kao što su alergija na jaja-ovoalbumin, kokošije proteine, formaldehid, cetiltrimetilamonijum bromid gentamicin, neomicin i druge sastojke navedene u sažetku karakteristika leka. Neželjene reakcije nakon vakcinacije su po pravilu blage i povlače se bez terapije unutar 1-3 dana.

Vakcine su distribuirane po opštinama u Domovima zdravlja i ambulantama gde će se vakcinacija sprovoditi.
Osobe koje žele da se vakcinišu treba da se jave u ambulantu svojim izabranim lekarima. Sa aplikovanjem vakcina protiv gripa će započeti od 02.10.2023. godine.

Vakcina protiv gripa se može dati istovremeno ili u bilo kom vremenskom razmaku sa vakcinom protiv COVID-19 ili sa vakcinom protiv oboljenja izazvanih Streptokokusom pneumonije za lica u posebnom riziku, pri čemu se vakcine daju u različite ekstremitete.