Zrenjanin-U prepodnevnim časovima vršiće se plansko ispiranje vodovodne mreže u gradskim naseljima Ruža Šulman i 4. juli. Dok traje ispiranje može doći do manjeg pada pritiska vode u mreži, a nakon završetka ispiranja i do kratkotrajnog zamućenja vode u pomenutim naseljima.

 

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin održava više od 1200 kilometara vodovodne mreže u gradu i naseljenim mestima. Jedna od redovnih aktivnosti na održavanju je i ispiranje vodovodne mreže. Ono se sprovodi u gradu i naseljenim mestima planski i u kontinuitetu od proleća do kasne jeseni, odnosno dok vremenski uslovi to dozvoljavaju. U gradu se godišnje, u proseku, kompletna vodovodna mreža ispere 4-5 puta, a u naseljenim mestima 2-3 puta.

Planskim ispiranjem održava se mikrobiološka ispravnost vode, uklanjaju se mikronečistoće iz vodovodnih cevi i povećava bistrina vode.

Ispiranje se vrši i nakon svake veće havarije na vodovodnoj mreži čime se izbacuju mehaničke nečistoće iz cevi.

Pored planskog, sprovodi se i ispiranje mreže na osnovu prijave korisnika. Ako korisnici uoče neke promene u karakteristikama vode to mogu prijaviti na telefon dispečerske službe 023/534-097 ili putem korisničkog mejla info@vikzr.rs , i ekipe našeg preduzeća će u najkraćem roku izvršiti ispiranje mreže na prijavljenoj lokaciji.

Tokom ispiranja može doći do manjeg pada pritiska vode u mreži u reonu gde se vrši ispiranje, a po završetku moguća je kratkotrajna pojava zamućenosti vode koja se javlja, kao i nakon puštanja vode u mrežu posle sanacije kvara, zbog promene pritiska vode u mreži i njenog kovitlanja.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin je proteklih godina uložilo značajne napore i materijalna sredstva u održavanje i revitalizaciju hidranata preko kojih se vrši ispiranje vodovodne mreže, o čemu svedoči činjenica da je njihov broj u odnosu na period od pre 3-4 godine gotovo udvostručen, pa danas raspolažemo sa više od 300 hidranata, što pojedinačnih, što u sklopu crpnih stanica koje naše preduzeće održava.

„U tom pravcu nastavićemo da delujemo i ubuduće, jer se sa većim brojem hidranata povećava mogućnost još kvalitetnijeg ispiranja mreže, ali i bezbednost građana jer se hidranti koriste i za gašenje požara“, navodi se u saopštenju JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.