Zrenjanin- Nakon izvršene distribucije vakcina protiv sezonskog gripa, danas, 2.10.2023. godine počinje vakcinacija za građanstvo po svim ambulantama Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“.

Distribuirano je 5030 doza vakcine Influvac tetra i svi zainteresovani građani mogu se javiti svom izabranom lekaru kako bi primili svoju dozu.
Četvorovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i dva tipa B ovog virusa, u skladu sa preporukama SZO za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2023/2024. godine, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično, tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi.

Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od 6 do 12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba vakcinacije svake godine, kao i zbog variranja sojeva virusa gripa koje se dešava tokom svake godine odnosno sezone.

Imajući u vidu različitu efektivnost vakcine prema uzrasnim kategorijama, potrebno je napomenuti da se kod vakcinisanih osoba i u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika i sprečavaju moguće teže komplikacije.

Vakcina protiv gripa može se dati istovremeno sa vakcinom protiv COVID-19 ili vakcinom protiv oboljenja izazvanih Streptokokusom pneumonije za lica u posebnom riziku, pri čemu se vakcine daju u različite ekstremitete.

Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa.