Nacionalna služba za zapošljavanje  Filijala Zrenjanin  započela je realizacija četvrtog ciklusa programa „Moja prva plataˮ.

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za ovaj program, te je na portalu www.mojaprvaplata.gov.rs  poslodavcima omogućeno da objavljuju konkretne radne pozicije sa opisom poslova i na taj način apliciraju na program. Mogu da učestvuju svi privredni subjekti – preduzetnici, mikro, mala, srednja i velika pravna lica, i javni sektor. Rok za prvu fazu programa je 31. oktobar .

Druga faza je namenjena nezaposlenim licima, koja će za učešće u programu moći da se prijave od 06.11. do 24.11.2023. godine, takođe na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Treća faza programa odnosiće se na izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od samog početka njihovog prijavljivanja, a povezivanje (konačan izbor) kandidata će poslodavci obaviti u periodu od 27.11. do 08.12.2023. godine.

U roku od 7 dana od dana konačnog izbora kandidata, na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs biće objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.
Četvrta faza realizacije programa podrazumevaće potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, i početak osposobljavanja nezaposlenih lica biće u periodu od 01. januara do 15. januara 2024. godine.

Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad, kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje. U program se uključuju mladi do 30 godina, sa najmanje srednjim obrazovanjem. Program će se sprovoditi u trajanju od 9 meseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa.

Tokom trajanja programa, Nacionalna služba za zapošljavanje će na mesečnom nivou isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem novčanu naknadu u iznosu od 28.000 dinara, dok će mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivati 34.000 dinara, uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.