U Perlezu je u četvrtak, 21. oktobra, održan hitan sastanak u organizaciji udruženja „ČUVARI PERLEZA“ i „VOJVOĐANSKOG ISTRAŽIVAČKO-ANALITIČKOG CENTRA“ na temu  narušenog stanja životne sredine u Perlezu.

„Zdravlje meštana Perleza je ugroženo, to ni jedan profit ne može pokriti. Od tog profita se ne može izgraditi toliko bolnica gde bi se ljudi lečili od tog zagađenja“, rekao je predsednik Udruženja „Čuvari Perleza“ Ilija Batas Bjelić i naglasio da se međusobno poljuljano poverenje  mora povratiti iskrenim dijalogom svih faktora pod okriljem institucija.

Nažalost na sastanak, i pored poziva, nisu došli predstavnici „FEITIANSUYE“ D.O.O koje Perležani smatraju zagađivačem životne sredine. Što pokazuje nespremnost kompanije da u prijateljski razgovoru sa predstavnicima lokalne zajednice iznađu rešenje za novonastalu situaciju. Pored njih pozivu se nisu odazvali ni kreatori studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koji su pismenim putem zahvalili na pozivu ali i skrenuli pažnju da kako je javna rasprava o studiji ranije održana oni više ne smeju da daju izjave o istoj.

Shodno izjavi aktiviste i člana udruženja „Čuvari Perleza“ Aleksandra Nađa: „Da  li verujete da limovi na kapiji kompanije koji su postavljeni nakon privremnog  zatvaranja sprečavaju dim, prašinu i otpadne vode da dospeju u životnu sredinu?“,  ostaje velika sumnja da je recikler otpada spreman da učini napor kojim bi zagađenje  prestalo.

Iskorak u odnosu na tribine koje je do sada organizovalo udruženje „Čuvari  Perleza“ predstavlja i to što su na „Hitnom sastanku“ prisustvovali i predstavnici  lokalne samouprave, MZ Perlez i pokrajinske administracije.

Savetnik za zaštitu  životne sredine gradonačelnika Zrenjanina Aleksandar Jankov i pomoćnik  pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Radoš Pejović su izrazili ličnu spremnost da učestvuju u dijalogu i pomognu u  pronalaženju rešenja problema koji tišti Perležane još od 2019. godine i početka  rada kompanije: „FEITIANSUYE“ D.O.O.

Zamenik predsednika saveta MZ Perlez Boško  Martinov je svojim prisustvom pokazao da postoji zainteresovanost saveta MZ Perlez da  se uključi u dijalog.