Zrenjanin- NVO Popularna demokratija u saradnji sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju (WFD) sprovodi projekat ,,Da li se čujemo?”, čiji je cilj da informiše mlade o značaju političke participacije, demokratskih procesa, izbornih pravila, ali i da informiše javnost o temama koje interesuju mlade. Simulirani izbori u Zrenjaninu održaće se u petak, 27. oktobra 2023. godine na Trgu slobode od 12 do 16 časova.

Projekat će se realizovati kroz simulaciju izbora u 10 gradova/naselja u Srbiji. Mladi će na simuliranim izborima imati ponuđene zamišljene političke stranke koje će predstavljati određene političke ideologije, zasnovane na uvidima iz prethodnog onlajn istraživanja, a prema interesovanjima srednjoškolaca. Na improvizovanom biračkom mestu, prethodno obučeni edukatori i edukatorke (studenti i studentkinje Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu), uspostaviće štand za glasanje, voditi razgovor sa „glasačima“ i sprovesti kratko anketno istraživanje. Nakon analize podataka prikupljenih sa izbornih listića i iz anketnog istraživanja, biće organizovana tribina na kojoj će javnosti i medijima biti predstavljeni rezultati.

Simuliranim izborima prethodila je onlajn kampanja namenjena srednjoškolcima na društvenim mrežama Instagram/@dalisecujemo2023 i TikTok/@popularnademokratija, na kojoj je bio predočen značaj političkog i društvenog angažovanja.

Projekat je namenjen srednjoškolcima od 16 i 17 godina koji još uvek nisu stekli pravo glasa.

Simulirani izbori biće održani u Beogradu, Mladenovcu, Pančevu, Vršcu, Vrbasu, Zrenjaninu, Požarevcu, Prokuplju, Novom Pazaru i Kragujevcu.