Zrenjanin- Sednica Skupštine grada, 31. u aktuelnom sazivu, održana je danas, a pred odbornicima se našao dnevni red od 23 tačke. Kao najznačajniju odluku, Skupština je usvojila Plan razvoja grada Zrenjanina za period 2023-2030. godine, i u skladu s tim dokumentom, Odluku o pristupanju izradi srednjoročnog plana grada Zrenjanina za period od 2024. do 2026. godine. Donošenje ove odluke gradonačelnik Simo Salapura je ocenio kao trasiranje smernica razvoja grada za naredni period, ali i kao važnu obavezu pred sve nosioce vlasti.
– Na svima nama je, uključujući i građane, zadatak i velika obaveza da ono što smo napisali i sprovedemo. Očekuju nas, naravno, i velike investicije u našem gradu koje će, verujem, biti pokretač realizacije planiranih aktivnosti u okviru usvojenog Plana razvoja za šestogodišnji period – kazao je gradonačelnik.

Dodao je i da je značajna odluka današnjeg zasedanja i ona koja se tiče uvećanja isplate jednokratne novčane pomoći porodiljama sa teritorije grada Zrenjanina.
– Sada smo taj iznos koji je bio 50 hiljada dinara uvećali za 20 procenata, tako da će prvorođenim bebama od strane grada pripadati po 60 hiljada dinara, dok će za svako naredno dete taj iznos biti po 45 hiljada dinara. To je još jedan mali korak u nizu mera pronatalitetne politike koju Grad Zrenjanin sprovodi na svojoj teritoriji – istakao je gradonačelnik Salapura.

Razmatrajući periodične izveštaje, Skupština je danas usvojila izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za period januar – jun 2023. godine, izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove Zrenjanin za radnu 2022/23. godinu, kao i Godišnji plan rada Predškolske ustanove za aktuelnu školsku godinu.

Odbornici su većinom glasova usvojili i predloge odluka o davanju saglasnosti na nacrte aneksa dva ugovora od važnosti za funkcionisanje grada – ugovora o realizaciji Projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za finansiranje, izgradnju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Zrenjanina, kao i ugovora o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva za obavljanje poslova komunalne delatnosti zoohigijene sa srodnim uslugama na javnim površinama grada Zrenjanina.