Jubilarni konkurs programa „Zajednici zajedno“ kompanija NIS posvetila je obrazovanju i nauci, u želji da motiviše mlade da stiču nova znanja i bave se naukom.

Na Konkursu je za podršku izabrano čak 54 projekata osnovnih i srednjih škola u domenu osavremenjivanja nastavnog procesa i infrastrukture objekata, kao i naučno-istraživačkih organizacija i naučno-tehnoloških parkova, čiji projekti za cilj imaju unapređenje infrastrukturnih i inovacionih kapaciteta naučnih ustanova.

Dobitnici konkursa u Zrenjaninu:

 

1. OŠ „Petar Petrović Njegoš“

Unapređenje uslova za rad i izvođenje nastave zamenom 30 prozora na objektu škole u kojoj stolarija nije menjana od 1973. godine kada je škola i izgrađena, i to u svim učionicama, kancelarijama stručnih saradnika, školskoj biblioteci, toaletima i hodnicima, što će doprineti podizanju nivoa bezbednosti učenika, kao i energetskoj efikasnosti objekta

3.021.750,00 din.

2. OŠ „Stevan Knićanin“, Knićanin

Sanacija 450 kvadratnih metara fasade (pripremni, izolatorski, zidarski i molerski radovi) u cilju rešavanja pitanja bezbednosti svih korisnika škole, energetske efikasnosti, ali i doprinosa lepšoj slici sela, jer se radi o školi koja je centar kulturnih, obrazovnih i sportskih događaja u ovoj zajednici

3.591.180,00 din.

3. OŠ ,,Sveti Sava“, Stajićevo

Zamena 17 prozora u delu škole u kome se nalaze tri učionice i obavlja nastava fizičkog vaspitanja, čime se značajno doprinosi energetskoj efikasnosti objekta, podizanju bezbednosti učenika i zaposlenih, kao i unapređenju uslova za izvođenje same nastave

2.120.665,00 din.

4. OŠ „Žarko Zrenjanin“

Zamena stolarije na uličnoj strani objekta škole koja datira od same gradnje školske zgrade 1980. godine i koja nije menjana od tog perioda, ugradnjom novih PVC prozora i vrata što će znajačno uticati na energetsku efikasnost i uštedu u grejanju, zvučnu izolaciju sa ulične strane zgrade, a ujedno i sprečavati prokišnjavanje

1.163.300,00 din.

5. Elektrotehnička i građevinska škola „Nikola Tesla“

Opremanja kabineta za izvođenje laboratorijskih vežbi iz predmeta Osnove elektrotehnike 1 i Osnove elektrotehnike 2, nabavkom 16 računara sa monitorima, 3D štampača, projektora, laserskog štampača, po osam nastavnih kompleta „Električna struja“ i „Naizmenična struja“, nastavnog kompleta „Elektromagnetizam“, 16 multimetara kao i klima uređaja

2.221.789,00 din.

6. Tehnička škola

Zamena spoljašnje stolarije u vidu 33 prozora za računarski kabinet, specijalizovani kabinet za saobraćaj, svlačionice fiskulturne sale, toalete i hodnik

1.219.376,00 din.

7. Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“

Nabavka specijalizovane opreme za izvođenje naučnih istraživanja u laboratoriji za industrijski IoT (LABIIoT) u vidu 16 računara sa perifernim uređajima i računarskim stolovima, dva TV displeja za prikaz sadržaja, dve robotske ruke za simulaciju industrijksih procesa, HTC Vive Cosmos VR Headset – naočari za virtuelnu i proširenu realnost (Rezolucija: 2880 x 1700; dva displeja 90 Hz RGB LCD; podesiv IPD; šest kamera sa Inside-Out praćenjem; slušalice; dva Vive kontrolera; prateći konektori)

2.661.940,00 din.

Pored Zrenjanina projekti će biti realizovani u gradovima i opštinama obuhvaćenim Programom: Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku, Kikindi, Pančevu, Požarevacu, Kanjiži, Srbobranu, Novom Bečeju, Žitištu i Velikom Gradištu, a više informacija o odabranim projektima u okviru ovogodišnjeg konkursa programa „Zajednici zajedno“, možete pronaći na veb stranici https://www.nis.rs/rezultati-zajednici-zajedno-2023/ , kao i na sajtovima gradova i opština učesnica u Programu.

U godini jubileja, u projekte koji će biti realizovani u 13 partnerskih gradova i opština, kompanija NIS ulaže rekordnih 144,5 miliona dinara u želji da sa jedne strane pruži doprinos unapređenju uslova za obrazovanje mladih u skladu sa savremenim modelima učenja, i ujedno, sa druge strane doprinese unapređenju uslova za rad naučnih ustanova, kako bi naučnici i naučnice razvijali svoje naučne potencijale.

Reč je ujedno i o najvećem godišnjem iznosu sredstava koje će NIS izdvojiti za podršku lokalnim zajednicama u okviru programa „Zajednici zajedno“, od njegovog osnivanja, 2009. godine. Na ovaj način kompanija NIS želi da obeleži 15 godina postojanja svog najznačajnijeg društveno odgovornog Programa.

Ovogodišnji ciklus programa „Zajednici zajedno“ kompanija NIS realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Širokim obuhvatom aktivnosti koje su definisane ovogodišnjim Konkursom, brojne su mogućnosti stavljene na raspolaganje obrazovanju i nauci u izgradnji kapaciteta i veština kod mladih i odraslih, ali i samog infrastrukturnog unapređenja ovih ustanova, uključujući i uslove za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Program „Zajednici zajedno“ ima za cilj unapređenje kvaliteta života lokalnih zajednica realizacijom projekata u oblastima od ključnog značaja za razvoj društva, kao što su nauka i obrazovanje, javno zdravlje i socijalna zaštita, zaštita životne sredine, kultura i sport. Tokom prethodnih godina, zahvaljujući programu „Zajednici zajedno“, unapređen je rad više od 180 obrazovnih ustanova, zatim više od 40 ustanova kulture, opremljeno 45 bolnica i domova zdravlja, uređeno 74 dečjih igrališta i parkova, kao i 72 sportska terena i objekata. Ključni cilj programa je osnaživanje i razvoj partnerskih gradova i opština u kojima kompanija NIS posluje, sa posebnim fokusom na podršku deci i mladima, što je u skladu i sa sloganom NIS-a, „Budućnost na delu“.