Raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za poboljšanje uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji za popravku, adaptaciju ili opremanje seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici projekta “Reintegracija povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji iz Nemačke i drugih zemalja EU kroz obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja” na teritoriji grada Zrenjanina.

Pomoć u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant) namenjena je
poboljšanju uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji za popravku, adaptaciju ili opremanje seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila
korisnici projekta „Reintegracija povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji iz
Nemačke i drugih zemalja EU kroz obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja“ na teritoriji
grada Zrenjanina, a koji imaju prebivalište na teritoriji grada Zrenjanina.

Pomoć je bespovratna i odobrava se za nabavku građevinskog i drugog materijala i opreme (mali grant), pri čemu maksimalna vrednost paketa građevinskog i drugog
materijala i opreme iznosi do 250.000,00 RSD po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Podnosilac prijave na Javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac
prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

1.) da su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva bili korisnici projekta „Reintegracija povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji iz
Nemačke i drugih zemalja EU kroz obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja“ na teritoriji grada Zrenjanina, kojima je neophodna pomoć za poboljšanje uslova stanovanja kroz nabavku građevinskog i drugog materijala i opreme za popravku, adaptaciju ili opremanje predmetne seoske kuće sa okućnicom, a koji ovu pomoć nisu koristili.

2.) da je Podnosilac prijave evidentiran kao povratnik po osnovu sporazuma o
readmisiji iz Nemačke i drugih zemalja EU ili da Podnosilac prijave poseduje dokumentaciju kojom dokazuje boravak u Nemačkoj i drugim zemljama EU ili poseduje dokumentaciju kojom dokazuje dobrovoljan povratak iz Nemačke i drugih zemalja EU
3.) da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi
imaju prebivalište na teritoriji Grada :
4.) da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi ne
poseduju nepokretnost u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije, ili u drugoj
državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, kao i da nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije,
ili u drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje;
5.) da nemaju prihode kojima bi mogli da poboljšaju uslove stanovanja;
6.) da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;

Više informacija pogledajte OVDE