Odbornici Skupštine grada Zrenjanina održali su danas 35. sednicu, poslednju ove godine.

Predsedavao je Čedomir Janjić, a na dnevnom redu našle su se 22 tačke, pretežno iz komunalne oblasti, delom su razmatrani planovi rada i poslovanja javnih preduzeća i ustanova na budžetskom finansiranju, a u dve osnovne i jednoj srednjoj školi došlo je do promena u sastavu školskih odbora.

Zamenik gradonačelnika Saša Santovac izdvojio je i prokomentarisao dve odluke s današnjeg zasedanja – Odluku o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Zrenjanina za period 2023 – 2033. godine i Odluku o ostvarivanju prava na povlašćeni prevoz na teritoriji grada Zrenjanina. Ujedno se zahvalio odbornicima na radu tokom ove godine i donošenju niza značajnih odluka za građane Zrenjanina.
“Današnjem odlukom o ostvarivanju prava na povlašćeni prevoz izašli smo u susret svim našim penzionerima koji žive u naseljenim mestima i omogućili im da, poput onih u Zrenjaninu, dobiju mesečnu kartu za autobuski prevoz, a u narednom periodu želimo i da poboljšamo tu vrstu prevoza. Tokom 2024. godine predviđena je i izrada studije kojom će se rešavati problem gradskog i prigradskog prevoza. Takođe, drugom odlukom potvrđujemo našu brigu o zaštiti životne sredine i pristupamo izradi plana upravljanja otpadom u narednih deset godina. To je još jedan od pokazatelja da želimo da ulažemo u sve segmente zaštite životne sredine na teritoriji našeg grada”, kazao je Santovac.

 

Između ostalog, odbornici su na današnjem zasedanju usvojili predloge odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama i o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, kao i predlog odluke o davanju saglasnosti na konačan nacrt Aneksa II Javnog Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za finansiranje i izvođenje radova na potpunoj sanaciji-remedijaciji i zatvaranju postojeće gradske deponije-smetlišta na teritoriji grada Zrenjanina i izgradnju sanitarne kasete.

 

Usvojeni su i odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa grada Zrenjanina za 2023. godinu, kao i godišnji Izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti za period 1.1.2023. do 31.12.2023. godine i Evidencija podataka o ostvarivanju rodne ravnopravnosti Komisije za rodnu ravnopravnost, na nivou jedinice lokalne samouprave i Gradske uprave