U okviru programa „Moja prva plata“ započeta je treća faza realizacije. U periodu od 07.12.2023. do 22.12.2023. godine poslodavaci će izvršiti izbor kandidata za objavljene konkretne radne pozicije sa opisom poslova.

Nakon toga, najkasnije do 29.12.2023. godine na portalu „Moja prva plata“ biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem izabranih izvršilaca na oglašenim radnim pozicijama.

Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, biće sprovedeno u periodu od 01.01.2024. do 19.01.2024. godine, a tada će početi i sprovođenje programa „Moja prva plata“.

U prethodnim fazama realizacije programa u Srednjobanatskom okrugu iskazano je veće interesovanje i kandidata i poslodavaca nego prethodnih godina: objavljeno je 287 pozicija, za koje je potrebno 382 lica, a apliciralo je 160 kandidata.

Program „Moja prva plataˮ mladima bez radnog iskustva omogućava da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavaca, i na taj način steknu znanja, veštine i kompetencije za rad i tako povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje.