Grad Zrenjanin i JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin raspisuju nagradni konkurs  „Najlepše dvorište i terasa na teritoriji grada Zrenjanina“.

Konkurs se raspisuje u sledećim kategorijama:

  •     Najlepše uređeno privatno dvorište
  •     Najlepša terasa

 

NAJLEPŠA TERASA- NAGRADE 

I nagrada
Sadni materijal u vrednosti od 25.000 dinara u Rasadniku JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin

II nagrada
Sadni materijal u vrednosti od 15.000 dinara u Rasadniku JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin

III nagrada
Baštenski ručni alat i pribor u vrednosti od 10.000 dinara

NAJLEPŠA TERASA – NAGRADE 

I nagrada
Sobne biljke u vrednosti od 25.000 dinara u cvećari “Jasmin”

II nagrada
Sobne biljke u vrednosti od 15.000 dinara u cvećari “Jasmin

III nagrada
Baštenski ručni alat i pribor u vrednosti od 10.000 dinara

Prijavni obrazac se može preuzeti na sajtu JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin: https://www.jkpciz.co.rs/, kao i na sajtu grada Zrenjanina: https://www.zrenjanin.rs/
Prilikom popunjavanja prijavnog obrasca navesti lične podatke podnosioca prijave, ime i prezime, adresu, broj telefona i kategoriju za koju se prijavljuje.

Uz prijavu je potrebno priložiti do 5 fotografija dvorišta / terase, koje nisu starije od mesec dana. Kako bi komisija imala kompletniji uvid u izgled, poželjno je poslati snimak dvorišta/terase, sa ličnim podacima putem Viber aplikacije, na broj telefona: 064/811-66-31.

Pravo učešća na konkursu imaju privatna lica (privatna domaćinstva i stambene zajednice), čiji se objekat nalazi na teritoriji grada Zrenjanina (gradsko naselje i sva seoska naselja).

Traganje za najlepše uređenim dvorištem i terasom trajaće od 19.04. do 31.05.2024. godine, nakon toga će Komisija za izbor najlepšeg dvorišta i terase na teritoriji grada Zrenjanina razmotriti pristigle prijave, posetiće dvorišta i terase, koja budu u najužem izboru, i odlučiti o pobednicima.

Pobednici konkursa će blagovremeno biti obavešteni o datumu dodele nagrada.

Svi zainteresovani popunjene prijavne obrasce sa fotografijama u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za konkurs – ne otvarati“, mogu najkasnije do 31.05.2024. godine, predati na jedan od sledećih načina:

1. Poslati poštom na adresu:
Gradska uprava Zrenjanin
Odeljenje za privredu
Odsek za zaštitu i unapređivanje životne sredine
23000 Zrenjanin, Trg slobode br. 10;

2. Predati lično na pisarnici Gradske uprave grada Zrenjanina,
na adresi Trg slobode br. 10, soba 53.

Telefon za dodatne informacije: 023/3150-187