Zrenjanin, 22. april – Kompanija Mlekoprodukt uključila se u obeležavanje Dana planete Zemlje nizom  akcija u Zrenjaninu i njegovoj okolini. Čistila se obale Tise kod Izletišta kao i obale Begeja u samom gradu, dok je druga akcija, sejanje cveća, usmerena ka sprečavanju opadanja populacije pčela.

Nakon akcije čišćenja obala Tise i Begeja, sav sakupljen otpad poslat je na reciklažu, a novac prikupljen na ovaj način biće doniran nekoj od ustanova za brigu o deci. Akciju su podržali Školica sporta Čigra i veslački klub Begej 1883 iz Zrenjanina čiji su se članovi uključili u čišćenje obale Begeja u blizini kluba,  kao i JKP Čistoća i zelenilo koje je obezbedilo kontejnere, rukavice i vreće za sakupljanje smeća.

Paralelno sa čišćenjem obala dve reke, organizovana je i akcija „Spasimo pčele“, u okviru koje su podeljene  saksije sa semenima poljskog cveća, koje se može bacati gde god želimo da raste cveće. Ono će rasti bez dalje intervencije čoveka i pomoći će povećanju broja pčela kao izuzetno važnog dela eko – sistema. Bacanje „bombi“ sa semenom je ujedno i zabavna igra za decu i odrasle i taktika za ozelenjavanje napuštenih parcela u urbanim prostorima: „gerilski baštovani“ kojima se podele „bombe“ sa semenom  mogu da bacaju kuglice semena u prirodu, na skrovita, zanemarena mesta, kao i na livade.

Pored konkretne pomoći pčelama, ovaj projekat utiče i na svest o neraskidivoj vezi pčela i hrane, ohrabrujući ljude da sade što više cveća. Smanjivanje površina pod divljim cvećem među glavnim je uzrocima pada populacije pčela, ali Mlekoproduktova akcija pokazuje da to može da se preokrene na zadovoljstvo i korist i ljudi i pčela.

U kompaniji Mlekoprodukt navode da su veoma zadovoljni odzivom ljudi na ovu akciju koja budi svest o neophodnosti konkretnih koraka za očuvanje prirodne sredine za sledeće generacije:

–  Zahvaljujemo se svima koji su se pirdružili našem Biser timu! Nadamo se da će naše akcije biti motiv svakome da nastavi da voli prirodu, pazi na okolinu, sadi drveće i cveće i ne dozvoljava da nam reke i okolina budu zatrpane otpacima. Volimo Zemlju, a ona će nas višestruko nagraditi! – poručuju iz Mlekoprodukta.