ZRENJANIN- Opšta bolnica “Đorđe Joanović” je u nedelju, 19. maja 2024. godine bila na raspolaganju svim zainteresovanim građanima za preventivne preglede koje organizuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a koji pružaju mogućnost građanima da bez zakazivanja i uputa provere svoje zdravlje, bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne.

„Naša ustanova se do sada odazvala i učestvovala u svim ovakvim akcijama.

Zainteresovanost građana je bila velika, što je uobičajeno za ove preglede.

U nedelju je u Opštoj bolnici Zrenjanin urađen 131 ultrazvuk abdomena, 112 vađenja krvi, 129 merenja tenzije i EKG snimanja uz pregled lekara interniste.

Svi kod kojih je bilo potrebe, poslati su na dalju dijagnostiku.

Cilj preventivnih pregleda je rana dijagnostika i promocija prevencije kao najefikasnijeg načina brige o zdravlju“, saopštio je menadžment Opšte bolnice Zrenjanin.