Zrenjanin- U najavi je talas vrućina sa temperaturama koje će ići i iznad 38 stepeni Celzijusa.

„Proteklih dana beleže se maksimumi potrošnje vode, ali je i pored toga sistem vodosnabdevanja u Zrenjaninu i naseljenim mestima stabilan, a da bi se takvo stanje održalo neophodno je da se u narednim danima voda troši racionalno.
Talas tropskih vrućina koji je pogodio region stigao je i u Srbiju, i u narednim danima meteorolozi predviđaju temperature i preko 38 stepeni Celzijusa. Slično vreme najavljuje se i za kraj ovog i početak narednog meseca.
Proteklih dana potrošnja vode u Zrenjaninu i naseljenim mestima beleži maksimume, sistemi vodosnabdevanja neprekidno rade u punom kapacitetu, ali je i pored toga vodosnabdevanje stabilno i uredno, što je rezultat višegodišnjeg ulaganja Grada Zrenjanina i JKP „Vodovod i kanalizacija“ u sisteme na izvorištima odakle se i grad i naseljena mesta snabdevaju vodom. To potvrđuje činjenica da se tokom više talasa vrućina prošlog leta, kada su gradovi širom regiona i Srbije imali problema u vodosnabdevanju a ponegde i restrikcije, vodosnabdevanje u našem gradu odvijalo bez većih problema.
Da bi se postojeći sistem vodosnabdevanja održao i da bi se izbeglo njegovo urušavanje tokom najavljenih tropskih vrućina, apelujemo na građane i u gradu i u naseljenim mestima da vodu troše racionalno i da izbegavaju neracionalnu potrošnju vode.
Neracionalnu potrošnju vode, odnosno zalivanje zelenih i betonskih površina, navodnjavanje bašti i punjenje bazena treba izbegavati naročito u „špicevima“ kada je potrošnja vode najveća, odnosno rano ujutru i u periodu između 18 i 22 časa.
Samo racionalna potrošnja vode, naročito u „špicevima“ potrošnje, omogućuje stabilan pritisak vode u mreži i samim tim mogućnost da je svi korisnici, i u objektima individualnog i kolektivnog stanovanja, u svakom trenutku imaju u dovoljnim količinama i stabilnog pritiska za zadovoljenje svojih potreba, a sa druge strane sprečava pojavu naglih promena pritisaka vode u mreži koji dovode do havarija na istoj, a samim tim i do mogućih prekida vodosnabdevanja dok se havarije ne saniraju“, rekao je mr Siniša Gajin, dipl.inž.menadžm. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.