Kompanija China Energy Engineering Group vrši prodaju preostale serije zavarenih čeličnih cevi, sa specifikacijom 48,3 * 3,5 mm, kao i potporne pričvršćivače (pogledajte sliku iznad), koje su korišćene u izgradnji projekta fabrike guma Linglong Zrenjanin.

Ove cevi i pričvršćivači  se trenutno nalaze u skladištu u Zrenjaninu. Kvalitet ove serije zavarenih čeličnih cevi i pričvršćivača je dobar i cena je povoljna.

Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu, kontaktirajte gospodina Lajta na broj telefona  0608668197 ili možete direktno poslati e-mail sa brojem: tepcserbiall@163.com .