NAZIVI NASELJA, KVARTOVA I ULICA

DSC_0133Zrenjanin je kroz čitavo vreme svog postojanja, sve do 1935, poznat pod imenom Bečkerek. Postoje različita tumačenja reči Bečkerek. Jedna od pretpostavki je da je „Beče“ značilo ime, a „kereke“, opet, da ima značenje šume , a celo ime da znači Bečeova šuma. Po drugoj verziji ime je skovano od slovenske reči „peč“ koja ima značenje stene, i keltske reči „kereke“ koja je označavala zborište i u germanskom jeziku dobila značenje crkve. Prema tome bi Bečkerek imao značenje Kamenite crkve.

Bilo je i drugih tumačenja.  Tursko  tumačenje imena zasniva se na Čelebijinom  pisanju da je ime ovog naselja „Beč – Telek “ , što znači pet dinja.

Istorijski je utvrdjeno da je Bečkerek postao spajanjem dva zasebna i samostalna naselja: Varoši Bečkereka i sela Gradna Ulica. Varoš Bečkerek je u XVII veku ležala na centralnom ostrvu, a ovaj deo naselja je imao dve mahale: tursku i srpsku, koje su bile odeljene jedna od druge , a nalazila se na prostoru približno od današnjeg doma „Partizana“ do dečijeg dispanzera.

Na orginalnoj gruntovnoj karti iz 1793. godine ubeleženi su nazivi pet kvartova: Varoš na srednjem ostrvu, Gradnulica na severnom poluostrvu, Čontika, na severo – istočnom ostrvu, Nemačka Varoš na severnom i Opova, na jugoistočnom delu naselja. Pivarska mala ( „mahala“) nalazila se u predelu današnje pivare. Kasnije izgrađene četvrti, Dolja, Budzak i Mala Amerika, dobile su nazive prema položaju u odnosu na Begej i njegove rukavce.