woman-notebook-working-girl_800_533POGLEDAJE REZULTATE: Rešenja kombinovanog testa 2016.

test, mala matura, kombinovani test

Redosled kandidata biće utvrđen na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda, koji donosi najviše 70 bodova.

Na tri testa đaci ukupno mogu osvojiti najviše 30 poena.

Novina ove godine je i to što učenici koji upisuju četvorogodišnju školu moraju da imaju minimum 50 bodova sa testa i tokom školovanja