direktor-devic_800_529ZRENJANIN- Vd direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin Ivan Dević je u toku jučerašnjeg dana potpisao garanciju koju je obezbedila Vlada Republike Srbije i prosledio je istog dana konzorcijumu izvođača radova na postrojenju za preradu pitke vode za grad Zrenjanin.

garancija-214x300 vodovod_428_600-Poslednja prepreka započinjanju radova na izgradnji postrojenja za preradu pitke vode otklonjena je potpisivanjem i predajom garancije konzorcijumu koji je u postupku javne nabavke dobio izvođenje radova. Garancija Vlade koja je odobrena u martu mesecu nakon obavezne procedure pretočena je u ugovor koji je ispred Vlade kao garant potpisala Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI), i naše preduzeće kao nalogodavac. JKP „Vodovod i kanalizacija“ zbog poznatih finansijskih poteškoća nije bila u prilici da obezbedi finansijske garancije, a nije uspevala ni da ih dobije od poslovnih i komercijalnih banaka, u pomoć je priskočila Vlada Srbije i taj problem je otklonjen – izjavio je Ivan Dević.

Garancija se odnosi na plaćanje usluge prečišćavanja vode, a ne na opremu izvođača ili bilo koje druge aktivnosti i stupa na snagu samo ukoliko se desi situacija da naše preduzeće nije u mogućnosti da plati isporučiocu količinu prerađene vode – naglasio je Ivan Dević – i dodao da prema informacijama koje je dobio od konzorcijuma izvođača radova oni planiraju da u narednih desetak dana otpočnu sa građevinskim radovima i pripremama za postavljanje i montiranje opreme prečišćivača pitke vode.