komesarijat-za-izbeglice-srbija_494_600Zrenjanin- Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica obaveštava podnosioce prijava na Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodele paketa pomoći na teritoriji grada Zrenjanina da će Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova biti objavljena 16. septembra 2016. godine na oglasnoj tabli grada Zrenjanina i mesnih zajednica grada Zrenjanina, oglasnoj tabli Komesarijata za izbeglice i migracije i na internet prezentaciji grada Zrenjanina www.zrenjanin.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs

Komesarijat za izbeglice i migracije grada Zrenjanina i Komisija za izbor korisnika pomoći  obaveštava izbeglice koje su konkurisale na Javni poziv objavljen dana 21. decembra 2015. godine, za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 10 paketa građevinskog materijala, u okviru regionalnog stambenog programa, Potprojekat br.2- građevinski materijal, da će Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova biti objavljena dana 16. septembra 2016. godine na oglasnoj tabli grada Zrenjanina i mesnih zajednica grada Zrenjanina i na internet prezentaciji grada Zrenjanina www.zrenjanin.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs