goran fijat1_595_600Zrenjanin- Javno komunalno preduzeće ,,Čistoća i zelenilo“ je, kao i svake godine bilo maksimalno angažovano na održavanju komunalne higijene za vreme trajanja tradicionalne, 31. manifestacije ,,Dani piva“. Angažovanje našeg preduzeća u periodu od 23. do 28. avgusta bilo je organizovano 24 časa u tri smene, a sve kako bi održali visok nivo higijene u gradu.

Na poslovima čišćenja i pranja bilo je angažovano preko 50 radnika, kao i sva raspoloživa mehanizacija, kako bi, odmah po zatvaranju štandova, mogli da krenu sa čišćenjem i pranjem površina na kojima se održavala manifestacija.
Radnici Službe za održavanje javno prometnih površina najviše su imali posla oko čišćenja i pranja Žitnog Trga i okolnih ulica, centra grada, Trga Slobode, parkinga na prevlaci, kao i Tiršovoj i okolnim ulicama. U pripravnosti i je bila dežurna ekipa koja je bila spremna da reaguje u slučaju potrebe na hitne intervencije. Komunalni otpad iz žičanih kontejnera sa Žitnog trga i Trga slobode iznosio se dva puta i to u toku dana i nakon završetka rada štandova. Nivo komunalne higijene tokom održavanja manifestacije je bio na visokom nivou. Nakon zatvaranja manifestacije „Dani piva“, radnici našeg preduzeća i intezivno su radili kako bi detaljno očistili i doveli u prvobitno stanje glavno mesto događaja, kao i centralnu gradsku zonu. Tokom manifestacije odneto je oko 800 m3 smeća – Istakao je V.D. direktora Goran Fijat.