faucet-770718_1280_450_600Zrenjanin- Nakon uspešno sprovedenog trećeg redovnog očitavanja vodomera u toku septembra na teritoriji Zrenjanina i sedam naselјenih mesta, od ponedelјka 03. 10. do 25. 10. 2016. godine, zaposleni u JKP „Vodovodi kanalizacija“ sprovešće i redovno očitavanje vodomera korisnika usluga JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin u preostalim naselјenim mestima: Klek, Lazarevo, Lukićevo, Stajićevo, Farkaždin, Perlez, Orlovat, Tomaševac, Belo Blato, Aradac, Taraš, Ečka i završiti u prošlom mesecu započeto očitavanje u Čenti, Elemiru i Melencima.

Ovim redovnim očitavanjem vodomera biće obuhvaćeni svi korisnici usluga osim pravnih lica, koji se očitavaju svakog meseca, i samočitača koji sami prijavlјuju stanja svojih vodomera.

Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ biće na terenu svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

Korisnici su u obavezi da omoguće pristup vodomeru i očitavanje, što znači da sa poklopca šahtova i iz samih šahtova uklone sve što bi otežalo ili onemogućilo očitavanje vodomera.

Kod korisnika koji ne budu kod kuće prilikom dolaska čitača, ili gde nije moguće obaviti očitavanje, biće ostavlјeno pismeno obaveštenje o poseti sa brojevima telefona na koje mogu da jave stanje svojih vodomera.

Iz JKP „Vodovod i kanalizacije“ apeluju da korisnici postupe po primlјenom obaveštenju, jave stanje vodomera ili na telefon 535-773 dogovore posetu čitača, ukoliko ne mogu sami da očitaju vodomer, jer će u suprotnom biti opomenuti da to učine, a nakon toga i prijavljeni nadležnoj komunalnoj inspekciji, koja za nemogućnost očitavanja vodomera može da ih novčano kazni sa 5.000 din.

Korisnici mogu stanje svojih vodomera da prijave na tri načina:

  • Telefonom: svakog radnog dana od 7 do 15 časova na jedan od sledećih brojeva: 535-773, 530-344, 593-003
  • SMS porukom: na broj 064/811 60 99 (0-24č)
  • Slanjem mejla na: [email protected] (0-24č)

Prilikom poziva, u sms poruci ili mejlu potrebno je da korisnik navede ime i prezime, adresu i stanje vodomera.

Bitno je da korisnici, bez obzira na način javlјanja, prijave stanje vodomera najkasnije do 25-og u mesecu.

Svi korisnici koji žele mogu prijaviti stanje svojih vodomera i pre posete čitača.

Obaveštenje o stanju vodomera korisnici mogu i da istaknu na vidnom mestu na svojim objektima (kapija, prozor…) kako bi ih čitači evidentirali.