naslovna-grad_800_532Zrenjanin- Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić raspisao je konkurs za dodelu novčanih sredstava učenicima srednjih škola i studentima sa teritorije Grada Zrenjanina za postignute rezultate rada za školsku 2016/2017. godinu.

Konkurs se raspisuje za dodelu novčanih sredstava učenicima srednjih škola i studentima sa teritorije grada Zrenjanina za postignute rezultate rada za 50 učenika srednjih škola i za 75 studenata.

Među učenicima srednjih škola, deset stipendija rezervisano je za učenike sa invaliditetom, a među studentima za 15 studenata sa prirodno-matematičkih nauka, po 20 sa tehničko-tehnoloških nauka i društveno-humanističkih nauka, 10 sa medicinskih nauka, 5 je studenata umetnosti i 5 studenata sa invaliditetom.

Novčana sredstva se dodeljuju bespovratno, izuzev ako korisnik novčanih sredstava ne ispuni uslove iz Ugovora o dodeli novčanih sredstava koji će zaključiti sa gradom Zrenjaninom.

Visina novčanih sredstava koja se dodeljuju učenicima srednjih škola iznosi 5.400,00 dinara na mesečnom nivou, a visina novčanih sredstava koja se dodeljuju studentima iznosi 8.400,00 dinara na mesečnom nivou.

Novčana sredstva se dodeljuju za školsku godinu, a isplaćuju se u 9 (devet) mesečnih rata. Konkurs je otvoren do 10 decembra 2016. godine.

Tekst konkursa

Prijava na sajtu grada Zrenjanina (pod kategorijom prijava)  ovde

Izvor: Grad Zrenjanin