fear-1131143_1280_736_600Zrenjanin – Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce i  prepreka je u postizanju jednakosti, razvitka i mira. Obeležavanjem Međunarodnog  dana  borbe protiv nasilja nad ženama skreće se pažnja na ovoj ogroman problem!

 

 

socialist_party_of_serbia_logo_2014_800_334O nasilju ne smemo govoriti samo kada se ono desi i na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, to mora biti svakodnevna tema u našem društvu, a pre svega u našim školama. Nasilje nad ženama koje čine njihovi aktuelni ili bivši, bračni ili vanbračni partneri predstavlja najučestaliji  vid nasilja u porodici i karakteriše se trajnošću, širokom rasprostranjenošću, prisustvom tradicionalnih mehanizama okrivljavanja žrtve, prisustvom društvenih stereotipa koji zamagljuju pravu sliku ove pojave i odgovornost kako učinioca tako i institucija i najčešći je  oblik kršenja ljudskih prava. U  godinama iza nas brojne vrednosti su nestajale, a najranjivije su ostale najosetljivije grupe društva, među kojima su i žene bez obzira kog su obrazovanja, kulture, položaja, godina i sl., i moramo primeniti sve efikasne oblike zaštite od nasilja, ali i stvoriti uslove za prevenciju, poručeno je sa konferencije Foruma žena  SPS iz Zrenjanina. Forum žena  SPS,  maksimalnu podršku ima od strane Predsednika Gradskog odbora Željka Malušića, kao i članova gradskog odbora, koji    podržavaju svaki oblik zaštite žena od nasilja, kao i to da se nasilnici rigorozno kazne i sankcionišu.