zeljkoPolitika- SPS u Zrenjaninu je partija koja pruža velike mogućnosti, Njen program ima jasne ciljeve koji se ogledaju u osnovnim vrednostima, a u centru naše partije je čovek i njegovo pravo da se školuje, leči, živi od svog rada. Ciljevi i program naše partije poklapaju se sa željama svakog običnog čoveka- poručio je  predsednik Gradskog odbora i član Izvršnog odbora Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije Željko Malušić.

– Glasajući za Socijalističku partiju Srbije, građani Zrenjanina su glasali za sebe, za bolji život i možemo reći da smo ostvarili dobar rezultat. Mi, kao partija koja deluje na lokalu, moramo prvenstveno da gledamo interese građana samog Zrenjanina i naseljenih mesta.Naši ciljevi na lokalu su pre svega bolji život svih nas, domaćinsko ponašanje, bolji uslovi lečenja, veća briga za stare, viši standard, zaštita socijalno ugroženih kategorija, veća davanja za majke i decu, podsticanje rađanja i dr.

Učestvovanje u vođenju lokalne samouprave nije lako i samo pitanje novca, nego da li ste i vešt menadžer koji zna da domaćinski rukovodi javnim preduzećima i ustanovama, da li znate da privučete investitore, da stvorite bolju poslovnu klimu, otvorite nova radna mesta i da brinete pre svega o boljitku građana. Naša partija ima ljude koji poseduju pre svega znanje i kvalitete dobrog rukovodioca..Pored najboljih ljudi, dali smo, smatramo i najbolji program. To nisu samo prazna obećanja, jer to možemo, hoćemo i znamo da ostvarimo.

-Veliki je odliv mladih ljudi iz Zrenjanina u inostranstvo. U punoj radnoj snazi u potrazi za boljim životom odlaze i svoje znanje i energiju daju drugim državama, a ne Zrenjaninu. Zato će SPS u Zrenjaninu, truditi se da pomogne otvaranje novih radnih mesta u privredi, poljoprivredi, da podstiče preduzetništvo, a sve u cilju da zadražimo mlade, obrazovane i kvalitetne ljude, koji mogu mnogo doprineti da Zrenjanin bude još bolji, da bude zaista grad budućnosti- istako je Željko Malušić.

-Pred nam predstoji veliki rad, a što će nadamo se, prvenstveno osetiti Zrenjaninci. Polako konsolidujemo redove, pravimo timove, koji mogu da iznesu sve zacrtane planove i ciljeve. U narednom periodu predstoji nam niz aktivnosti o čemu će javnost ubuduće biti redovno informisana putem medija. Naši građani će biti naši najveći ocenjivači i kritičari. Vrata naše stranke, uvek su otvorena za sve građane i uvek smo spremni da primimo sve sugestije i dobronamerne kritike-rekao je Malušić.