diabetes-777002_1920_800_533Zrenjanin-  Svеtsкi dаn diјаbеtеsа 2016. gоdinе оbеlеžаvа sе pоd slоgаnоm „Usmеri оči ка diјаbеtеsu”. Оvе gоdinе каmpаnjа је usmеrеnа nа prоmоciјu znаčаја sкriningа diјаbеtеsа i njеgоvih коmpliкаciја.


 

 

Poražavajuća statistika:

Savakih 6 sekundi jedna osoba umre od dijabetesa (5 miliona ljudi)

1 od 11 odraslih osoba ima dijabetes (415 miliona)

Do  2040. godine, 1 od 10 odraslih osoba (642 miliona) će imati dijabetes

1 od 7 živorođene dece je izloženo dijabetesu tokom trudnoće njihovih majki

 

DIJABETES U SRBIJI

U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok opterećenja bolestima. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u Srbiji približno 710.000 odraslih osoba ima dijabetes. Pri tome, 465.000 ili 8,1% odraslog stanovništva zna za svoju šećernu bolest i još 245.000 osoba nema postavljenu dijagnozu dijabetesa i ne leči se.

Naime, zbog blagih simptoma, tip 2 dijabetesa koji čini preko 90% obolelih, može godinama proticati neopaženo. To je razlog zbog čega 36% obolelih u Evropskom regionu nije svesno svoje bolesti. Otkriva se slučajno, kada je bolest uznapredovala i komplikacije nastupile. Prema podacima Registra za dijabetes u Srbiji, gotovo 1/3 pacijenata već ima jednu ili više kasnih komplikacija u trenutku otkrivanja dijabetesa. Ove komplikacije značajno utiču na kvalitet života obolelih i glavni su uzrok privremene ili trajne nesposobnosti i prevremene smrti.