fabrika-vode3_800_428Zrenjanin- Po prisustvu radnika i mehanizacije na gradilištu, kao i po vidljivim rezultatima rada na svim delovima gradilišta postrojenja za prečišćavanje pitke vode jasno je da kiša, koja je gotovo neprekidno padala tokom cele protekle nedelje, nije prekinula radove na izgradnji postrojenja za preradu pitke vode, ali je dovela do toga da jedan manji deo predviđenih radova ne bude završen u planiranom vremenu.

Do četvrtka 10. novembra na bazenu za prijem sirove vode nakon završenog betoniranja ploče postavljena je armaturna mreža spoljnih i pregradnih zidova bazena i započeta je priprema oplate za betoniranje istih.
Na bazenu za pitku vodu završavaju se radovi na betoniranju unutrašnjih pregrada bazena i montirana je kompletna oplata za betoniranje gornje ploče bazena.

fabrika-vode1_800_494Postavljene su temeljne stope, na koje će se montirati noseća čelična konstrukcija objekta, i temeljne vezne grede po obodu budućeg objekta, tj. hale za smetaj opreme za ultra filtraciju i reverznu osmozu. Urađena je i podloga za izradu temeljne betonske ploče objekta na koju će biti smeštena oprema za ultrafiltraciju i reverznu osmozu.

Po projektu za izradu objekta za smeštaj opreme za jonsku izmenu, vrši se postavljanje temeljnih stopa i započeta je priprema armature za izradu temeljnih veznih gredi, a pre toga, u sklopu pripreme za betoniranje ploče ovog objekta završeni su grubi građevinski, odnosno zemljani radovi, i nasut šljunak
Planirano je da građevinski radovi na postrojenju za prečišćavanje pitke vode, ukoliko ne dođe do drastičnih pogoršanja vremenskih uslova, budu završeni do kraja decembra meseca. U toku samih građevinskih radova, kako oni budu odmicali i kako se budu stvarali potrebni uslovi, vršiće se postavljanje i same opreme.

fabrika-vode2_800_276Više od 80 posto opreme je na raspolaganju izvođaču radova, kompletna oprema iz inostranstva je pristigla i spremna je za montažu, a u toku su završni radovi na preostaloj opremi koju rade preduzeća koja su angažovana u Srbiji. Oprema za reverznu osmozu i predtretman se nalazi lagerovana u krugu JKP „Vodovod i kanalizacija“, dok se oprema za ultrafiltraciju i deo pumpne stanice nalaze u skladištima Transportšpeda u Beogradu.
Nakon završetka građevinskih radova i montaže kompletne opreme, odnosno nakon završetka izgradnje postrojenja za prečišćavanje pitke vode, sledi i probni rad postrojenja od najduže mesec dana, tokom kojih će se vršiti podešavanje parametara i vršiti kontrolne analize vode iz postrojenja, a nakon zadovoljenja svih parametara definisanih ugovorom, odnosno postizanja kvaliteta vode po standardima koje propisuje Republika Srbija, a koji su strožiji od propisanih od strane Evropske unije, voda će putem gradske vodovodne mreže biti distribuirana i samim korisnicima.
Podsećamo da je na gradilištu, u skladu sa dogovor postignutim između konzorcijuma firmi koji su u postupku javne nabavke dobili uslugu prečišćavanja pitke vode za grad Zrenjanin, JKP „Vodovod i kanalizacija“ i Grada Zrenjanina, postavljena kamera i da svi zainteresovani građani preko video strima na sajtu Grada Zrenjanina mogu uživo pratiti izvođenje radova na postrojenju za prećišćavanje pitke vode.