Zrenjanin- Sa ciljem promovisanja vina Srednjeg Banata, uz podršku Grada Zrenjanina, Udruženje „KLUB VINA“ iz Zrenjanina i Kulturni centar Zrenjanina, u saradnji sa Udruženjima vinogradara i vinara Srednjeg Banata objavljuje godišnju manifestaciju, „Najbolje vino Srednjeg Banata 2017“.

PRAVO UČEŠĆA

Na takmičenju ima pravo da učestvuje svaka punoletna osoba stalno nastanjena na teritoriji Srednjeg Banata, koja ima svoje proizvedeno vino. Jedna osoba može da se takmiči sa više različitih vina.

KATEGORIJE VINA

Svako se vino prijavljuje u jedno od četiri kategorije, koje se posebno ocenjuju:

  • bela suva vina,
  • crvena suva vina,
  • desertna (poluslatka i slatka) vina,
  • roze vina
  • šiler vina

Vinar – takmičar sam određuje u koju grupu njegovo vino pripada.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Uzorci vina, i to dve boce minimalno 0,75 litara, propisno zatvorene i označene, predaju se 03.februara 2017. g. od 9.00 do 17.00 časova i 04. februara 2017. g. od 9.00 do 12.00 časova u prostorijama Kulturnog centra Zrenjanina, Narodne Omladine 1.

Uzorak mora imati minimalno sledeće podatke:

  • ime i prezime proizvođača
  • adresa proizvođača
  • naziv vina, i godina berbe
  • vrsta vina (belo, crveno, roze, desertno ili šiler)
  • naznaku, ako je poreklo grožđa iz sopstvenog vinograda

Pri predaji uzoraka takmičar je obavezan da da svoju ličnu kartu na uvid. Uplata po uzorku vina je 200,00 dinara.

OCENJIVANJE I PRIZNJANJA

Ocenjivanje uzoraka se organizuje „na slepo“ od strane iskusnih i priznatih ocenjivača 07. februara 2017. u prostorijama Kulturnog centra Zrenjanina. Na osnovu ocena (bodova) formiraju se rang liste za svaku od pet kategorija vina. Prvi sa lista zavređuju titulu NAJBOLJE VINO SREDNJEG BANATA 2017. (belo, crveno, desertno, roze ili šiler). Pobednicima sledi priznanje u vidu pehara, diplome (medalje). Ostali učesnici dobijaju priznanje u vidu diploma sa naznakom ranga i medalje na osnovu broja bodova. APSOLUTNI POBEDNIK TAKMIČENJA je vino koje je dobilo najveći broj bodova bez obzira na kategoriju vina. Za Apsolutnog pobednika je osim pehara i diplome predviđena i prigodna nagrada. Nakon sumiranja osvojenih bodova u svim kategorijama u rangu medalja koje je osvojio jedan učesnik, biće dodeljeno i specijalno priznanje „VINAR SA NAJVIŠE DOBRIH VINA NA MANIFESTACIJI“, uz prigodnu nagradu. Komisija za ocenjivanje ima ekskluzivno pravo da predloži „Klubu Vina“ da se ne dodeli titula APSOLUTNOG POBEDNIKA ili NAJBOLJEG za neku kategoriju, ako proceni da u datoj selekciji nijedno vino ne zavrednjuje ovu titulu.

PROGLAŠENJE I JAVNA DEGUSTACIJA

Rezultati takmičenja će biti objavljeni 09. februara 2017. javnim saopštenjem.

U petak, 10.02.2017. u prostorijama Kulturnog centra Zrenjanina, Narodne omladine 1, od 12.00 do 18.00 časova, održaće se javna degustacija vina za građanstvo i sve zainteresovane učesnike takmičenja. U istom prostoru i u isto vreme će se dodeliti i priznanja učesnicima.