JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin je preduzeće koje se prevashodno bavi uslužnim delatnostima, zbog čega nam je od izuzetne važnosti da naši korisnici budu zadovoljni uslugama koje im pružamo, zbog čega konstantno težimo podizanju kvaliteta istih. Našim sugrađanima i pravnim subjektima „Čistoća“ na raspolaganje stavlja širok spektar usluga po veoma povoljnim cenama- istakla je Danijela Tančić, referent marketinga  JKP „Čistoće i zelenilo“.

 

 

 

Služba za održavanje javno zelenih površina stoji vam na raspolaganju kada su u pitanju sledeće:

– formiranje krošnji stabala, kao i seča starih i stabala sklonih padu ( rad sa hidrauličnom korpom na orezivanju stabala)

– vađenje panjeva iveračem
– izrada idejnih rešenja za uređivanje eksterijera i enterijera
– zaštita i negovanje zelenila i cvetnih leja
– aranžiranje poslovnih prostorija
– transport sadnog materijala
– saveti iz oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture
– usluga projektovanja i formiranja novih zelenih površina uz planiranje zemljišta (kupovinom sadnog materijala na Rasadniku JKP ”Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, kupcima se besplatno pruža usluga projektovanja i planiranja zemljišta)
– sejanje trave, postavljanje tepih trave sa busenom
– održavanje zelenih površina (košenje)
– održavanje ruža (sadnja, okopavanje, vađenje, orezivanje)
– hemijska zaštita bilja za više i niže rastinje
– grabuljanje lišća sa odnošenjem
– utovar i odnošenje pokošene trave i korova
– kopanje rupa za sadnju
– mašinsko bušenje rupa
– orezivanje žive ograde
– priprema terena za sadnju
– sadnja sezonskog cveća, lišćara, četinara i šiblja

Sve informacije, zainteresovani građani i pravna lica mogu dobiti putem telefona 023/522-350, lokal 123 ili u sedištu preduzeća u ulici Beogradska 17, radnim danima od 7-15 časova. Ukoliko imaju bilo kakvu nedoumicu, naše stručno i ljubazno osoblje uvek stoji im na raspolaganju u vezi saveta, projektovanja, nege i održavanja zelenila-istakla je Danijela Tančić.