Zrenjanin- Prezentacija novog ciklusa nacionalnog programa “Pokreni se za posao” koji pomaže pokretanje ili unapređenje malih i porodičnih preduzeća širom Srbije, održana je danas, 17. januara, u Multimedijalnoj sali Gradske kuće u Zrenjaninu.

Zainteresovanim preduzetnicima program su predstavili organizatori, NVO „Eneca“ iz Niša, koji sprovode program u saradnji i uz finansijsku pomoć kompanije „Filip Moris“, kao i Duško Radišić ispred Grada Zrenjanina.

-Program „Pokreni se za posao“ postoji već osam godina.  Program je predviđen za sve one koji žele da pokrenu ili prošire svoj posao, a pre svega mlade preduzetnike, žene preduzetnike, osobe koje su u srednjim godinama ostale bez posla i žele da pokrenu sopstveni posao. Ono što je interesnatno da ovaj model koji je razvila Eneca i kompanija Filip Moris daju veoma dobre rezultate da od 606 održivih biznisa, koje smo za ovih sedam godina podržali, 97% tih biznisa i dalje  radi. To govori da taj model podrške koji podrazumeva i pomoć u investicijama, ali i obuke  kao i poslovno savetovanje, daje rezultate na terenu- rekao je Milivoje Jovanović, menadžer programa „Pokreni se za posao“.

Konkurs traje do 31. januara 2017. godine kao i da sve informacije o programu mogu se dobiti kod Nacionalne službe za zapošljavanje, koja je partner na programu ili na www.pokrenisezaposao.rs.

 

ENECA je lokalna nevladina organizacija sa sedištem u Nišu registrovana 2005. godine. Njihova vizija je aktivno, vitalno i demokratsko društvo sa ENECA-om kao ključnom organizacijom u oblasti socio-ekonomskog razvoja i podrške razvoju preduzetništva na teritoriji Republike Srbije. Teže da budu pokretačka snaga lokalnog održivog razvoja na teritoriji Republike Srbije, da kontinuirano i dosledno prate i odgovore na potrebe našeg okruženja i obezbede uslove za unapređenje socio ekonomskog razvoja za sve građane i građanke uz poštovanje osnovnih ljudskih prava, vrednosti civilnog društva, pravne države i demokratije.

Kroz razvojne projekte vredne oko 1.8 miliona EUR, implementiranih individualno ili u partnerstvu sa lokalnim ili internacionalnim partnerima, ENECA je do sada podržala više od 1.000 malih biznisa. Kroz podršku osnivanju malih, porodičnih preduzeća, ENECA je do sada omogućila zapošljavanje i kreiranje novih radnih mesta i za osetljive grupe, izbeglice, interno-raseljena lica, Rome, samohrane roditelje, mlade…

Zapošljavanje je uvek praćeno edukacijom kroz poslovne i stručne obuke, kao i dodatnom podrškom iz lokalne zajednice i biznis sektora. Glavni koncept je da se najbolji rezultat i dugoročna održivost malih preduzeća postiže upravo na ovaj način, saradnjom sva tri sektora – civilnog, poslovnog i javnog.

Njihovi ciljevi:

-Promocija i podsticaj lokalnom održivom razvoju;
– Zapošljavanje i samozapošljavanje, razvoj preduzetništva i MSP sektora kao podsticaj ekonomskom razvoju;
– Podizanje životnog standarda ugroženih grupa (izbeglice, interno raseljena lica, manjine, domicilno ugroženo stanovništvo) kroz ekonomsko osamostaljivanje;
– Razvoj ljudskog kapitala i njegovo prilagođavanje potrebama tržišta rada putem adekvatnog obrazovanja i obuka;
– Povezivanje i umrežavanje lokalnih institucija, organizacija, preduzetnika i preduzeća sa zajedničkim ciljem daljeg ekonomskog rasta i razvoja;
– Promocija rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti;
– Podsticanje razvoja kulturne i ekološke svesti građana.