Politika- Iz redova Socijalista iz Zrenjanina, kao što je već poznato, Sanja Žurž Nedeljkov imenovana je za gradskog većnika za resore rodna ravnopravnost i zaštita životne sredine. U okviru navedenih resora imenovana će vršiti praćenje, analizu i predlaganje mera za poboljšanje stanja u ovim oblastima i vršiće kontakt sa resornim sekretarijatima AP Vojvodine i Ministarstvom Republike Srbije kao i drugim nadležnim organima i institucijama iz oblasti rodna ravnopravnost i zaštita životne sredine. Pored ovih aktivnosti, Sanja Žurž Nedeljkov će baviti podizanjem svesti ljudi o značaju zdrave i čiste okoline, poboljšanju komunalne higijene u samom gradu i naseljenim mestima, edukaciji dece o reciklaži i prikupljanju i deponovanju komunalnog otpada, ozelenjavanju našeg grada i uređivanju zelenih površina i parkova, a sve sa ciljem da stvaramo bolje uslove za život svih građana.

-Želja mi je da podizanje svesti o životnoj sredini i njenoj zaštiti sprovodim kroz razne edukativne radionice, počevši od najranijih uzrasta dece, kao i kroz razne radne akcije kako bismo svi podjednako učestvovali u uređivanju naše okoline i iznosili svoje ideje i stavove šta to u ovom gradu treba promeniti po pitanju ekologije. Takođe, zalagaću se za ravnopravnost polova, prvenstveno na osnaživanju žena iz raznih oblasti kao što su javni život i odlučivanje, rad, zapošljavanje i pristup resursima, socijalna i zdravstvena zaštita, obrazovanje, a posebno zaštita od nasilja. Rodna ravnopravnost ne podrazumeva pobedu jednog pola nad drugim nego sinergiju oba pola, žena i muškaraca radi obostrane koristi. Uvođenje principa jednakosti i rodne ravnopravnosti omogućava efikasno korišćenje svih kapaciteta društva. Osnaživanje žena i rodna ravnopravnost su temeljne vrednosti na kojijma počinje sistem ljudskih prava, ali i imperativ ekonomskog i socijalnog razvoja svakog društva, dodala je na kraju razgovora Sanja Žurž Nedeljkov.