Politika- Svima nam je dobro poznat problem infrastrukture većine ulica u našem gradu. Jedan od njih je i problem nakupljanja vode na uglu ulica Vladimira Rolovića i Hercegovačke. Naime, 20. marta 2013. godine mesnoj zajednici „Zeleno polje“ predata je peticija potpisana od strane meštana navedenih ulica, u kojoj se apeluje na nadležne gradske institucije da se reši pitanje odvoda atmosferske vode na uglu gore pomenutih ulica.

Problem je što se voda nakon svake i najmanje padavine, zbog nagiba terena skuplja na pomenutom uglu ulica, prekrivajući celokupnu širinu puta u ulici Vladimira Rolovića i pešački prelaz i trotoar u Hercegovačkoj ulici. Peticijom je zahtevano da se uradi šaht za odvod atmosferske vode na uglu ovih ulica, do kišne kanalizacije u Hercegovačkoj ulici, čime bi problem nagomilane vode bio trajno rešen, pa i problem građana ovog dela grada.
Zahtevano je takođe da privremeno bude očišćen kanal za atmosferske padavine, koji je po planu i predviđen da postoji, a koji je trenutno zatrpan. Reč je o kanalu koji je postojao na lokaciji od ugla Hercegovačke broj 19. do broja 1. u ulici Vladimira Rolovića. Njegovim prokopavanjem omogućio bi se odliv većeg dela vode sa puta, i povećala prohodnost u spornim ulicama.

Dana 4. maja 2013. godine glavni građevinski inspektor i inspektor puteva je izvršio uviđaj, fotografisao navedene ulice i konstatovao da se na uglu ovih ulica zadržava voda, kao i da je otežan prolaz pešaka, što ugrožava i može ugroziti saobraćaj. O svemu navedenom preduzete su mere u skladu sa Zakonom o javnim putevima, o čemu je sačinjen zapisnik o uviđaju i usmenoj raspravi sa upravljačem puteva, i na osnovu svega navedenog, rešenjem će se naložiti upravljaču puteva otklanjanje nepravilnosti, na koje on nije imao prigovor. Nakon svega, dana 29. maja 2013. godine izdato je rešenje za otklanjanje opasnosti u roku od tri dana. Pošto se ništa od navedenog nije uradilo, postavlja se pitanje da li se poštuje reč građevinskog inspektora, i koja je njegova uloga u svemu ovome?
Na sednici Skupštine grada Zrenjanina, koja je održana 11. jula 2016. godine, odbornička grupa SRS je postavila pitanje: „Pošto je rok za izvođenje radova od 3 dana bio isuviše kratak, rok od 3 godine je bio sasvim dovoljan da se reši problem stanovnika, šta je sporno, i koliko još treba da se čeka na realizaciju ovih radova?“. Iz odeljenja Komunalne policije, inspekcijsko-nadzornih poslova i vanrednih situacija 26. jula 2016. godine stigao je odgovor da precizan izveštaj o dinamici Javnih puteva u gradu Zrenjaninu može dati Upravljač Javnih puteva JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“. Dana 27. septembra 2016. godine upućeno je pitanje Direkciji, u čemu je problem, i koliko još treba da se čeka na realizaciju ovih radova? Odgovor nije stigao do današnjeg dana, iako je pitanje bilo upućeno direktno direktoru ovog javnog preduzeća.
Ne znajući kako i kome se dalje obraćati, odbornička grupa SRS je Skupštini grada Zrenjanina 19. decembra 2016. godine uputila zahtev da se kao privremeno rešenje građanima pomenutih ulica obezbede gumene čizme, da bi mogli nesmetano da prolaze ulicom. Odgovor na naš zahtev saznaćemo na sledećoj sednici Skupštine grada Zrenjanina.
Sve gore navedeno govori o nemaru vlasti i gradskih institucija, koji svakodnevno putem medija i na sve druge načine ističu brigu o građanima, a ni posle 4 godine nisu pokazali interesovanje da otklone problem ljudi koji žive u ovim ulicama, kao i onih koji svakodnevno prolaze ovuda na putu do posla, prodavnice, škole, a poseban akcenat stavljamo na decu. Ovim putem pozivamo JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“ da reše problem građana ovih ulica i svih ljudi koji prolaze ovuda u najkraćem mogućem roku-istakao je potpredsednik GO SRS Zrenjanin
i gradski odbornik, Saša Zorić.