Zrenjanin- Radovi na gradilištu postrojenja za prečišćavanje pitke vode i pored lošijih vremenskih uslova izvodili su se intenzivno i u okviru planirane dinamike ipre i za vreme samih novogodišnjih praznika. Međutim, poslednjih dana, zbog ekstremno niskih temperatura radovi su prekinuti i biće nastavljeni čim vremenski uslovi to dozvole.

Pre prekida radova gotovo kompletno su završeni veći građevinski radovi. Na bazenu za prijem sirove vode postavljena je krovna konstrukcija i limena pokrivka krova i preostalo je da se uradi izolacija bazena vodonepropusnim slojem, a da bi se taj posao sproveo potrebno je da temperatura bude minimum pet stepeni iznad nule. Nakon toga sledi punjenje bazena za sirovu i bazena za pitku vodu i hidraulične probe.

Pored bazena pitke vode izvođeni su završni radovi na objektu za smeštaj pumpi za hidraulično kretanje vode i očekuje se brz završetak i ovog objekta.

Započete su pripreme za betoniranje tri ploče manjih površina za smeštaj dodatne opreme postrojenja.

Na ploči budućeg objekta za smeštaj opreme za reverznu osmozu i ultrafiltraciju prenešena je kompletna oprema, a završena je i oprema za jonoizmenjivač, koju je radila firma iz Kragujevca, i biće prenešena i smeštena na ploču budućeg objekta za jonsku izmenu čim se stvore uslovi za transport opreme. Na ovaj način biće u potpunosti kompletirana oprema budućeg postrojenja.

Na gradilište postrojenja pristigla je i čelična konstrukcija i sendvič paneli za montažu hala za smeštaj opreme i ti radovi će početi čim se vremenske prilike poprave.

U međuvremenu su završeni građevinski radovi na izgradnji trafo stanice za napajanje prečišćivača, izvršilac usluge prečišćavanja pitke vode je angažovao firme i za elektro i za mašinsko opremanje postrojenja, pa će sa višim temperaturama početi opremanje trafo stanice i objekta za smeštaj pumpi, kao i ostali mašinski i elektro radovi. Konzorcijum firmi raspisao je i konkurs za prijem u radni odnos radnika na održavanju opreme postrojenja za prečišćavanje vode.

Trenutni prekid radova je prouzrokovan višom silom, a prema onome što je do sada urađeno i onome što je spremno, momenta kada vremenski uslovi dozvole izvođenje radova nećemo ih okarakterisati kao nastavak, već kao radove na završetku izgradnje postrojenja za prečišćavanje vode.