Zrenjanin- Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa predviđeno je da od 1. marta 2017. godine, u gradovima i opštinama za čije su područje imenovani javni beležnici, poslovi overe potpisa, rukopisa i prepisa prelaze u njihovu isključivu nadležnost.

Obaveštavaju se građani da, od navedenog datuma, Gradska uprava grada Zrenjanina više neće overavati potpise, rukopise i prepise, jer nije nadležna.