Zrenjanin- Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“, preduzeća objavili su saopštenje sa željom da korisnicima pruže potpunu informaciju oko određivanja akontacija u zimskom periodu i načinu zaduživanja na računima.

Količina obračunate utrošene vode u zimskom periodu, od oktobarskog do martovskog računa, obračunava se na osnovu ukupne potrošnje u toku prethodne godine i u vidu akontacije se fakturiše na računima za pomenute mesece. Tako je učinjeno i na računu za januar mesec koji je ispostavila JKP „Vodovod i kanalizacija“, a na kojem se posle više od deset godina, koliko je funkcionisao sistem objedinjene naplate, nalaze samo usluge koje vrši naše preduzeće.
Dakle, sve akontacije koje se budu naplaćivale u toku zimskog perioda sabraće se sa poslednjim očitanim stanjem u septembru mesecu i uporediti sa stvarnim stanjem nakon očitavanja vodomera koje će biti sprovedeno u martu mesecu ove godine. Ukoliko se pokaže da je očitano stanje manje od onog koji čini zbir očitanog stanja u septembru plus zimske akontacije, korisnik će, jer je u pretplati, biti oslobođen plaćanja naših usluga do momenta dok mu stanje na vodomeru ne dostigne očitano stanje. U drugom slučaju, ukoliko je očitano stanje veće od onog koji čini pomenuti zbir stanja, korisnik će za iskazanu razliku biti zadužen na prvom narednom računu, tj. na računu za mart mesec. U pitanju je praksa koja traje godinama unazad i koja omogućuje da ni jedna strana tokom perioda kada nije moguće vršiti očitavanja vodomera ne bude na gubitku- rekao je rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija
JKP „Vodovod i kanalizacija“, Siniša Gajin, dipl. inž.

Želimo da naglasimo da svi korisnici koji ne žele da budu akontativno zaduživani mogu prijaviti stanje svojih vodomera najkasnije do 25-tog u mesecu i u tom slučaju će na računu biti zaduženi za prijavljeni iznos, a provera tačnosti prijavljenih iznosa utvrdiće se tokom martovskog očitavanja vodomera, a na računu za pomenuti mesec naći će se i eventualne pomenute korekcije.

Korisnici stanje svojih vodomera mogu prijaviti na tri načina:
• Telefonom – svakog radnog dana od 7 do 14 časova pozivanjem jednog od sledećih brojeva: 530-344, 593-003 ili 535-773
• Slanjem mejla – na mejl adresu sluzba.ocitavanja@vikzr.rs
• Sms porukom – na broj telefona 064/ 811 60 99

U slučajevima slanja stanja vodomera mejlom i sms porukom korisnik obavezno navodi: ime i prezime, adresu i stanje vodomera. Napominjemo da su obe pomenute usluge na raspolaganju korisnicima 24 časa.

Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti pozivanjem broja besplatne korisničke info linije 0800/ 024 – 023 ili na šalteru 1 u zgradi JKP „Vodovod i kanalizacija“ u Petefijevoj 3.
Reklamacije na dostavljene račune korisnici mogu uputiti preduzeću isključivo pisanim putem najkasnije do 20-tog u mesecu.