Politika- Šest meseci nakon održanog tajnog sastanka, na kome su bili prisutni predstavnici lokalne samouprave (naručioci usluge prečišćavanja vode), republičke vlade, „Grupe Zilio“ (izvršioca usluge prečišćavanja pitke vode) i banke, nije se dogodilo ništa.

Od predstavnika „Grupe Zilio , smo preko medija saznali da tada ponuđena cena za otkup još uvek nije prihvaćena, te da će tužiti državu, jer im onemugućava da prodaju uslugu prečišćavanaja vode po sklopljenom ugovoru. Zilio tvrdi da za postrojenje koje su za tu svrhi izgradili ima validnu građevinsku dozvolu i da je postrojenje tehnički primljeno.

Iako je postrojenje za prečišćavanje navodno gotovo (Grad Zrenjanin nema čistu vodu, „Grupa Zilio“ ne može da prodaje uskugu prečiščavanja vode,) jer nema dozvolu. Za potpuno razumevanje situacije u kojoj se sada nalazimo neophodno je znati nekoliko stvari.

Ne ulazeći u valjanost raspisanog tendera za uslugu prečišćavanja vode, Zakonom o planiranju i izgradnji regulisano je sve što se tiče izgradnje postrojenja počev od studije izvodljivosti do puštanja u rad gotovog ispravnog postrojenja.

Zakonom o komunalnim delatnostima regulisane su komunalne delatnosti. Po tom zakonu člana 2. stav 3. tačka 1) definisana je komunalnu delatnost snabdevanje vodom za piće.

Zatim je članom 3.stav 2 tačka 1) definisano šta tačno ovaj zakon podrazumeva pod “snabdevanje vodom za piće”. Zbog važnosti citiram: “snabdevanje vodom za piće je zahvatanje, prečišćavanje, prerada i isporuka vode vodovodnom mrežom do mernog instrumenta potrošača…“

Na kraju članom 5 stav 2 je definisano je da se komunalnom delatnošću iz člana 2 stav 3 tačka 1) ,dakle snabdevanjem vodom za piće (uključujući I prečišćavanje), može baviti samo JP ili akcionarsko društvo čiji je jedini vlasnik jedinica lokalne samouprave.

Proizilazi dakle da je moguće imati tehnički ispravno postrojenje po Zakonu o izgradnji koje ipak ne može da bude pušteno u rad po Zakonu o komunalnim delatnostima jer je u vlasništvu privatne firme.

Odbornici DJB su na ove potencijane zakonske probleme upozoravali još početkom 2017., od kada je novi Zakon o komunalnim delatnostima počeo da se primenjuje. Obe ugovorne strane u ime Grada Zrenajnina JKP “Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin i „Grupa Zilio“ dužne su bile da prate zakone. Na to ih obavezuje i potpisan ugovor.

-Parafraziram, članu 20., promenu zakona oštećena strana mora da primeti u roku od 60 dana i obavesti drugu stranu u cilju iznalaženja rešenja. U istom članu čak stoji da ako se ne nađe zajedničko rečenje strana pogođena štetnom izmenom zakona ima pravo na raskid ugovora. Uzimajući sve ovo u obzir, prosudite sami da li za nastalu situaciju treba da okrivimo državu koja poštuje svoje zakone i ne daje dozvolu ili neodgovrne ugovarače usluge prečišćavanja vode koji ne prate zakone-rekao je Аleksandar Korovljev Gradski odbor Dosta je bilo Zrenjanin.