Zrenjanin- U sali Gradskog veća danas je svečano potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Grada Zrenjanina i Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin”, na osnovu kog će određeni broj studenata tog fakulteta program stručne prakse i stručnog usavršavanja u narednom periodu realizovati u pojedinim odeljenjima i službama Gradske uprave Zrenjanin.

Sporazum su potpisali  pomoćnik gradonačelnika, Duško Radišić i dekan TF “Mihajlo Pupin” prof. dr Dragica Radosav.

 

– Ovaj sporazum je od izuzetnog značaja, kao što se zna  “Mihajlo Pupin” je  jedini državni fakultet u Zrenjaninu, ali i u Banatu te  stoga ima strateški značaj za našu zemlju. U proteklom periodu naš fakultet je potpisao veliki broj sporazuma sa stranim kompanijama i drugim institucijama, ali nismo imali sporazum sa Gradom Zrenjaninom, sa kojim smo, niz godina  uspešno realizovali nekoliko značajnih projekata, kao što su “Edukacijom do posla”, “IT rešenje za zaposlenje”, zatim stručne prakse. Ovim sporazumom studentima će biti omogućeno da obavljaju praksu, posle treće i četvrte godine. To je izuzetno značajno jer će studenti moći da rade sa realnim podacima, da rade konkretne zadatke, da se upoznaju sa pravim praktičnim radom, to će biti kreativan posao. Studenti će moći, da  na praksi u Gradskoj upravi, pripreme dobre seminarske, diplomske i master radove, time ćemo podići i kvalitet e-uprave, o čemu mnogo pričamo – rekla je prof. dr Dragica  Radosav.

– “Konkretno, poslovi na kojima će studenti biti angažovani tiču se prikupljanja i digitalizacije podataka, s ciljem da dalje unapređujemo i poboljšavamo Geografsko-informacioni sistem. Nešto što je najzanimljivije, ali i najpotrebnije, jeste razvoj softvera za vanredne situacije, ali i razvoj DMS sistema, za upravljanje dokumentacijom, znači softvera koji će povezivati institucije, preduzeća i Gradsku upravu, nešto što ćemo sa studentima i profesorima Tehničkog fakulteta sigurno brže uraditi i po tome biti jedinstveni u zemlji. Sve to pospešiće i razvoj elektronskih servisa, po kojima Grad Zrenjanin prednjači u Srbiji, uz našu želju da obezbedimo građanima što bolje i sveobuhvatnije elektronske usluge”-rekao je  je pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina, Duško Radišić.