Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase i pronađite posao.

MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR

,,Opšta bolnica Zrenjanin“, Zrenjanin                                                                                                                                                                                     

OPŠTA BOLNICA ZRENjANIN

Broj:   01-1173/1

Z R E Nj A N I N

Na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice»Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-1173 od  20.03.2017. godine raspisuje se:

Za prijem u radni odnos na  ODREĐENO vreme do povratka privremeno odsutnog zaposlenog

 

           1. Medicinska sestra – tehničar ……………………………………………….. 1 izvršilac

za rad u Hirurškom sektoru

 

      1. Medicinska sestra – tehničar ……………………………………………….. 1 izvršilac

za rad  u Internističkom sektoru

 

 Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 i 2  moraju posedovati  IVstepen stručne  spreme, završenu  srednju medicinsku školu i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

–       molbu

–       CV

–       overenu fotokopiju diplome

–       overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu

–       overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

–       Lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanini na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5,

sa naznakom «OGLAS».

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

 Oglas važi od  21.03.2017.godine do 28.03.2017. godine

 Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 28.03.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije
Rad u smenama
Noćni rad
Stručni ispit ili licenca
Položen stručni ispit

KOMERCIJALISTA

,,MILTRADE GROUP 023“ doo, Zrenjanin, Hercegovačka 30                                                                                                                                                                                  Uslovi radnog mesta: 

 –  srednja stručna sprema bilo kog usmerenja
 – poznavanje autodelova i automobila
 – posvećenost poslu
 – spremnost za učenje i usavršavanje

Zainteresovani kandidati treba da pošalju radnu biografiju na e-mail: milan.djzr@gmail.com 

Rok važenja 20.04.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

AUTOMEHANIČAR ZA TERETNI PROGRAM

,,Autoprevoz 2.Maj“, Subotica, Odžaci, Zrenjanin, Kikinda, Apatin, Kula, Sombor

Apatin, Juke Kolaka 30

Telefon: 025773-401

Javljanje kandidata na e-mail adresu: office@drugimaj.com ili gore navedeni kontakt telefon.

Rok važenja 14.04.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Subotica, Odžaci, Zrenjanin, Kikinda, Apatin, Kula, Sombor
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola
B – Obavezno
Dodatne informacije
Terenski rad

HIGIJENIČAR

,,Soko 023 sigurnost“ doo, Zrenjanin, Dr Zorana Kamenkovića 24

Rok važenja 14.04.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije
Terenski rad
Rad van prostorija poslodavca
Napomena

Zainteresovani kandidati treba da se jave poslodavcu na telefon broj: 063/19-777-38.

STRUGAR

,,LPDM METALURG“, Zrenjanin, Elemir, Ive Lole Ribara 76

Rok važenja 02.04.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Napomena

Zainteresovani kandidati treba da se jave poslodvacu na broj telefona: 069/269-65-00