Zrenjanin- Predstavnici Razvojnog fonda Vojvodine, na čelu s direktorom Goranom Savićem, najavili su danas nove konkurse i kreditne linije za pravna lica i preduzetnike, za registrovana poljoprivredna gazdinstva i za lokalne samouprave.

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Iznos kredita 300.000 do 10.000.000 dinara, za kupovinu poljoprivrednog zeljišta u prečniku do 50km od sedišta registrovanog poljoprivrednog gazdinstava.

KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDTVA U POLJOPRIVREDI

Iznos kredita od 300.000 do 5.000.000 dinara.

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA POLJOPRIVREDU

Iznos kredita 300.000 do 10.000.000 dinara.

-Pre svega bih morala da izrazim veliko zadovoljstvo što je posvećenost danas u Baroknoj sali veoma velika, što znači da je interesovanje naših poljoprivrednih proizvođača i privrednih subjekata velika. Lokalna samouprava predstavlja u stvari jedan od glavnih linkova između poljoprivrednih proizvođača odnosno između baze i  viših nivoa  Pokrajine i Republike. Veoma je bitno da lokalna samouprava učestvuje prvenstveno u  edukaciji  naših  poljoprivrednih   gazdinstava i  privrednih subjekata, koje se ogleda u tome da se oni upoznaju koje kreditne linije  u kojim fondovima postoje, koji proizvodi  u kojim osiguravajućim kućama postoje, kako bi oni mogli da u nekom svom dugoročnom planiranju mogli i te činjenice da uzmu u obzir. Mi ćemo naravno ovu saradnju nastaviti i u narednom periodu uz podršku grada i gradonačelnika Zrenjanina. Mislim da je ovo jedan dobrar početak saradnje i dobar put u  razvoju naših poljoprivrednika i privrednika subjekata, a u svakom slučaju jedna dobra veza fondova da oni vide  koji potencijal postoji u određenim lokalnim samoupravama.  U narednom periodu će biti još mnogo ovakvih tribina  i prezentacija koje će ići samo u pozitivnom smeru- rekla je pomoćnica gradonačelnika, Željka Milošević.

 

Kamatne stope na godišnjem nivou iznose:

  • 2% za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke
  • 3 % za kredite obezbeđene hipotekom na poljoprivrednom zemljištu ili zalogom ukoliko korisnici kredita imaju sednište na teritoriji gradova ili opština AP Vojvodine svrstanih u prvu ili drugu grupu razvijenosti.

 

-Danas predstavljamo šta Razvojni fond Vojvodine nudi poljoprivrednicima i privrednicima  sa teritorije  grada Zrenjanina. U 2017. godini smo otvorili nove   konkurse , 6 kreditnih linija 3 su  za podršku poljoprivredi i 3 za podršku privredi.  Ukupan iznos sredstava koji Razvojni   fond nudi kroz kreditne linije je 2, 5 milijarde  dinara.- istakao je direktor Razvojnog fonda Vojvodine Goran Savić.

 

 

 

Pregled potrebne dokumentacije koja se podnosi po svakom  od konkursa, kao i ostale informacije o uslovima finansiranja mogu se preuzeti sa internet stranice Razvojnog fonda Vojvodine doo Novi Sad www.rfapv.rs ili u sedištu Razvojnog fonda u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a.