Zrenjanin- U organizaciji Foruma žena SPS Zrenjanin i Sekcije žena SSSS za grad Zrenjanin, 07. marta 2017.godine sa početkom u 18h u prostorijama Sindikata, održana je  tribina pod nazivom “Osnaživanje žena“, a cilj je bio podrška akciji „Grad zagrljaja“ i Udruženju poslovnih žena „Sofia“. Na tribini su govorile članice  Foruma žena SPS Zrenjanin, Sekcije žena SSSS za grad Zrenjanin i  Udruženja poslovnih žena „Sofia“, Željka Milošević, predsednica FOŽ SPS-a u Zrenjaninu, istakla je da je saradnja sa Sekcijom žena SSSS za grad Zrenjanin započeta još pre godinu dana  i ona se ogledala kroz  održavanje mnogobrojnih zajedničkih  tribina koje su se odnosile na prevenciju i humanitarne akcije.

 

  

Dobra je prilika sto smo udružili deo političkog sveta, nevladine organizacije i sindikat. Mislimo da je to pravi put na osnaživanju žena i mi ćemo u narednom periodu sprovoditi niz zajedničkih akcija, istakla je Željka Milošević. Tribina je bila izuzetno konstruktivna i zanimljiva , a zajednički cilj svih učesnika tribina je osnazivanje žena u svim segmentima života.