Politika- Liga socijaldemokrata smatra da je centralizacija jedan od temeljnih problema sa kojim se suočava naša zemlja. Strogo centralizovan sistem pokazao je ogromne manjkavosti, a za posledicu imamo koncentraciju moći u gradu Beogradu i propadanje najvećeg dela zemlje.

Centralizacija se u Srbiji prihvatila kao jedini način funkcionisanja sistema, pa su i niži nivoi vlasti ustrojeni na sličan način. Finansijska sredstva u lokalnim sredinama koncentrišu se u sedištima gradova i opština, a naseljena mesta ostaju na marginama. Lokalna samouprava u Zrenjaninu jedan je od primera nekvalitetnog uređenja sistema vlasti.

Građani na celoj teritoriji grada Zrenjanina izdvajaju sredstva za budžetski dinar, ali je očit raskorak u kvalitetu života u gradskim u odnosu na seoske mesne zajednice. Nivo centralizacije lokalnih finansija doveo do katastrofalnog stanja u naseljenim mestima, pa čak i do promišljanja svrhe postojanja Saveta mesnih zajednica.

Sela na teritoriji grada Zrenjanina doživljavaju veliki demografski pad. Nekada velika sela postaju poluprazne, zapuštene sredine sa staračkim domaćinstvima.

Liga socijaldemokrata Vojvodine želi temeljnu reformu lokalne samouprave u Srbiji. Naravno, potrebno je doneti nov, moderan Ustav Srbije i prateće zakone, i tako uspostaviti decentralizovani sistem vlasti.

Na nivou Zrenjanina predlažemo nova rešenja.

Liga socijaldemokrata Vojvodine sastavila je Predlog odluke o pravu seoskih mesnih zajednica na prenos sredstava od poreza na imovinu fizičkih lica, koji će naša odbornička grupa predstaviti Skupštini grada Zrenjanina.

Predlog odluke predviđa da se 85 % poreza na imovinu fizičkih lica naplaćenog na teritoriji mesne zajednice, kao i prihoda koje mesna zajednica ostvari svojom delatnošću, vrati u budžet mesne zajednice. Osim iznosa potrebnog za tekuće funkcionisanje, sva ostala sredstva bi se koristila za saniranje problema mesnih zajednica i projekte razvoja. Tražićemo podršku svih odbornika Skupštine grada Zrenjanina, jer je ovo pitanje iznad stranačkih razlika. Moramo postići konsenzus oko pitanja bitnih za razvoj Zrenjanina i svih naseljenih mesta – istakao je Bojan Kostreš predsednik GrO LSV Zrenjanin.